Wiadomości

Nabór na księgowego

OGŁOSZENIE NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO W STAROSTWIE  POWIATOWYM W GRAJEWIE UL. STRAŻACKA 6B.


1. Wymiar etatu: 1
2.  Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:
Sporządzanie, przyjmowanie, kontrola, ujmowanie w ewidencji księgowej archiwizowanie dokumentacji finansowej, kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, ewidencja i rozliczanie podatku VAT, ewidencja i rozliczanie funduszy celowych, prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej kosztów, dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i  rozchodów powiatu  oraz pozostałych rozrachunków,  przygotowywanie do księgowania analitycznego i księgowanie dowodów źródłowych, analiza i uzgadnianie na koniec każdego miesiąca prawidłowości księgowań na kontach analitycznych, sporządzanie zbiorczego zestawienia obrotów i sald kont analitycznych, windykacja należności oraz zapewnienie terminowej spłaty zobowiązań z zakresu prowadzonych spraw, sporządzanie  sprawozdań z wykonywanych zadań i analiz opisowych. 
3. Wymagania niezbędne: Wykształcenie średnie ekonomiczne.
4. Wymagania dodatkowe:  Znajomość ustawy o finansach publicznych, zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz ustawy o rachunkowości, biegła znajomość  obsługi komputera
5. Wymagania pożądane: Wykształcenie średnie ekonomiczne w zakresie rachunkowości, doświadczenie w księgowości jednostek sfery finansów publicznych. komunikatywność, kreatywność, umiejętność  pracy w zespole.
6. Wymagane dokumenty: List motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, świadectwo ukończenia szkoły, oświadczenie o stanie zdrowia, dokumenty potwierdzające staż pracy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności i wiedzę, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do 21 grudnia 2007 roku.
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B, pokój Nr 18 Sekretariat – I piętro.
8.  Inne informacje:
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V.
z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz.883
z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych
/Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1593 z późn. zm./.

Grajewo, 2007-12-07

wtorek, 6 czerwca 2023

TEAM 4 - dwa kółka i kolejka

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Kondolencje p. Wiolecie Zielińskiej

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.