sobota, 25 maja 2024

Programy unijne

Moje Stypendium

„Moje Stypendium” to partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory i grupy Metro, wspierający lokalne organizacje stypendialne. Jest on odpowiedzią na ważny problem społeczny - bezrobocie i niski poziom edukacji dzieci i młodzieży z małych miast i wsi - informuje Iwona Mostowska z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

O dofinansowanie programów stypendialnych adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów na rok szkolny/akademicki 2006/2007 mogą się ubiegać lokalne organizacje stypendialne - LOS (fundacje i stowarzyszenia prowadzące programy stypendialne, działające na terenie wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców).

Aby wziąć udział w konkursie należy spełniać powyższe warunki oraz wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie i wraz z załącznikami złożyć go w biurze Akademii (osobiście lub przesłać pocztą) do 17 lipca 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Adres:

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa

Wysokość stypendium w program „Moje Stypendium” wynosi:
- dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej - 200 zł (dwieście złotych) miesięcznie (2000 zł na rok szkolny 2006/2007)
- dla studenta – 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie (2700 zł na rok akademicki 2006/2007)

Minimalna kwota, którą może otrzymać organizacja w programie „Moje Stypendium” wynosi 2000 złotych (dwa tysiące złotych).
W zależności od ilości i jakości złożonych wniosków oraz wysokości wnioskowanych kwot, dotacja może być wyższa pod warunkiem zachowania zasady 1:1.

Dofinansowanie jest przyznawane jednorazowo na okres od września/października 2006 do czerwca 2007.
 

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.