sobota, 13 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 6 komentarzy
  • 9993 wyświetleń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie otrzymało ponad 16 milionów dotacji ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych”.
Umowa na realizację projektu została podpisana przez Zarząd PEC Sp. z o.o. w Grajewie w dniu 26 września 2011 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który pośredniczy w przyznawaniu dotacji
z POIiŚ.
Projekt przewiduje przebudowę sieci cieplnej polegającej na:
·    budowie sieci preizolowanej o długości 12 415,20 mb zastępującej wyłączaną
z eksploatacji istniejącą sieć kanałową,
·    budowie 73 indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych w miejsce istniejących węzłów cieplnych,
·    budowie 136 indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych zastępujących likwidowane węzły grupowe.
Projekt przyczyni się do zaoszczędzenia 38 007 GJ/rok energii oraz do uniknięcia emisji CO2 – rozumianej jako suma unikniętej emisji CO2 w okresie realizacji projektu liczonej od rozpoczęcia projektu do końca danego roku:
-    1,298 tys. ton w 2012 r.
-    4,109 tys. ton w 2013 r.
-    8,434 tys. ton w 2014 r.
Termin rozpoczęcia projektu: 3.10.2011 r.
Termin zakończenia projektu (przekazanie do użytkowania): 31.12.2014 r.
·    Maksymalna kwota dofinansowania w ramach POIiŚ – stanowiąca 84,28 % wydatków kwalifikowanych – wynosi 16.237.110,00 PLN
·    Koszt całkowity projektu wynosi 27.060.000,00 PLN
·    Wartość wydatków kwalifikowanych – 19.265.400,00 PLN
Z uwagi na wysoki poziom innowacyjności i prorozwojowości zgłoszony do konkursu projekt PEC Sp. z o.o. w Grajewie już na etapie pierwszej selekcji merytorycznej został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na piątym miejscu listy rankingowej prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 dla działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Komentarze (6)

Czy to znaczy że spadną ceny CO i ciepłej wody?

gratulacje pec !!! niezla kasa bravo

ceny spadną tak nisko, że trzeba będzie się schylać żeby je zobaczyć.

Napisali co spadnie, a jak napisali co nie spadnie, to wzrośnie

spaść ceny to raczej nie ale wzrosnąć powinny

A w Szczuczynie w Gospodarce Komunalnej strajk generalny.Oplaty pobieraja a CO nie chca dac.Dzieci w szkole i przedszkolu zmarzniete na kosc. Czemu ta jesien zawitala na wiosne?Pory roku sie zmienily?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.