Sport

Młodzież Zapobiega Pożarom

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
ELIMINACJE MIEJSKO - GMINNE

"Młodzież Zapobiega Pożarom"

14 marca 2008 roku (piątek) początek o godz. 10°°

w Miejskim Domu Kultury w Szczuczynie ul. Grunwaldzka 2.

 

Szkoły zgłaszają uczestnictwo do 11 marca włącznie pisemnie lub telefonicznie.

Każda ze szkół może wystawić reprezentację składającą się z trzech zawodników w kategorii do 16 lat, w kategorii od 16 do 19 lat szkoły mogą wystawić po dwie reprezentacje.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" zwany dalej OTWP ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Dokładne informacje można uzyskać w MDK w Szczuczynie ul. Grunwaldzka 2 tel. 0-86-272-52-83.

wtorek, 18 stycznia 2022

Zajęcia taneczno - ruchowe dla dzieci

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.