środa, 28 lutego 2024

Wiadomości

Mieszkania na sprzedaż

Zarząd Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo organizuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności dwóch lokali mieszkalnych położonych w Niećkowie gmina Szczuczyn w budynkach Nr 63A i Nr 63C znajdujących się na działce Nr 161/6 o powierzchni 0,5278 ha oraz pomieszczenia gospodarczego (chlewka) znajdującego się na działce Nr 161/4 o powierzchni 0,2154 ha. Dla działki Nr 161/6 V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie prowadzi księgę wieczystą KW 29420, a dla działki Nr 161/4 KW 34048. Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości

Do nieruchomości wspólnej oznaczonej Nr 161/5 i Nr 161/4 ustanowiona jest na rzecz każdoczesnego właściciela służebność przejazdu i przechodu przez działkę Nr 161/7 do drogi publicznej oznaczonej jako działka Nr 874 oraz do tych działek.

Nr
budynku

Nr
lokalu

Udział
w prawie
własności
gruntu
działki
Nr 161/6
i udział
w częściach wspólnych
budynku

Udział
w prawie
własności
gruntu
działki
Nr 161/4
i udział
w częściach
wspólnych
budynku
gosp.

Pow.
lokalu
w m2

Pow.
piwnic
w m

Nr
pom.
gosp.

Pow.
pom.
gosp.
w m2

Cena
wywoławcza
nieruchomości
w zł

Wadium
w wysokości
10% ceny
wywoławczej
tj. w kwocie
w zł

63 A

2

62/1778

-

54,53

7,85

-

-

28.000,00

2.800,00

63 C

7

97/1778

173/8113

77,45

19,18

24

17,30

37.000,00

3.700,00


Przetarg odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie   ul. Strażacka 6B (na poddaszu) w dniu 20 lipca 2007 roku od godz. 9.00.

Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Grajewie PKO BP SA o/w Grajewo Nr 22 1020 1332 0000 1902 0037 9404  na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, czyli do dnia 16 lipca 2007 roku (decyduje data wpływu na konto starostwa). Dowód wpłacenia wadium należy okazać przy przystąpieniu do przetargu.

W razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy wadium nie zostanie zwrócone.Zarządowi Powiatu Grajewskiego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Szczegółowych informacji o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju Nr 8-9 Starostwa Powiatowego w Grajewie (codziennie w godz. 8.00-15.00) lub telefonicznie 0 86 273 84 82.

Zarząd Powiatu Grajewskiego

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.