poniedziałek, 22 lipca 2024

Kultura i rozrywka

Menadżer Kultury XXI wieku


W dniach 10-11 kwietnia 2012 r. Miejski Dom Kultury w Grajewie zrealizował kolejne szkolenie w ramach projektu pn. ”Menadżer Kultury XXI wieku”
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zakłada przeprowadzenie 5 dwudniowych szkoleń, doradztwo i wizytę studyjną w Ełckim Centrum Kultury.

Szkolenia obejmują tematy z zakresu animacji środowiska społecznego, pozyskiwania środków pozabudżetowych na działania kulturalne, komunikacji interpersonalnej, PR dla kultury oraz promocji medialnej wydarzeń kulturalnych.

Temat przeprowadzonego szkolenia: „Przygotowanie projektów kulturalnych- możliwości finansowania przedsięwzięć kulturalnych  ze środków pozabudżetowych”. Trener szkolenia- Aneta Zamojska. W ramach szkolenia uczestnicy w sposób bardzo przystępny, poparty wieloma przykładami z zakresu projektów już zrealizowanych, mogli poznać cele, polityki spójności, zapoznać się ze słownictwem używanym w języku projektowym i logiką projektową. Zapoznano się z funduszami finansującymi kulturę w perspektywie finansowej 2007-2013. Zdobyta wiedza mogła posłużyć w praktycznym działaniu warsztatowym, na którym powstały zalążki fantastycznych projektów. 

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy merytoryczni i współpracownicy Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Aktywne uczestnictwo w prowadzonym szkoleniu pozwoliło jego uczestnikom na podniesienie wiedzy z zakresu aplikowania o środki unijne i nie tylko. Wartością dodaną stała się integracja grupy ze współpracownikami zewnętrznymi.

niedziela, 21 lipca 2024

Policja zaprasza na Niebieski Piknik

czwartek, 18 lipca 2024

Jarmark Produktu Lokalnego w Rajgrodzie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.