niedziela, 14 kwietnia 2024

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 2709 wyświetleń

LXIX sesja Rady Miasta Grajewo (28.02)

OGŁOSZENIE


Dnia 28 lutego 2024 roku (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LXIX s
esja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.


Obrady można śledzić w Internecie pod adresem:   
https://transmisja.esesja.pl/grajewoum


Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad LXIX sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

4.      Sprawozdanie z analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2023 rok.

5.      Informacja na temat działalności Grajewskiego Centrum Kultury w 2023 r.

6.      Informacja na temat struktury zadłużenia miasta Grajewo w 2023 r. i prognozy jego kształtowania się w kolejnych latach.

7.      Informacja na temat stosowanych przez miasto Grajewo ulg i umorzeń podatkowych.

8.      Informacja z prac przygotowawczych do realizacji inwestycji miasta zaplanowanych na 2024 r.

9.      Podjęcie uchwał w sprawach:

     a.      wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grajewie na kadencję w latach 2024 - 2027 w wyborach uzupełniających;
     b.      przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2024 r.”;
     c.       zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2024-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
     d.      zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2023 r. samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie;
     e.       zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2023 r. samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie;
     f.        zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

10.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

11.  Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

12.  Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miasta Grajewo.

13.  Sprawy różne.

14.  Zamknięcie LXIX sesji Rady Miasta.

 

Komentarze (4)

Szczególnie pkt 7 będzie kluczowy na tej sesji.

dlaczego nie ma informacji o mającej się odbyć w piątek sesju rady powiatu?

Dlaczego nie ma mojego komentarza ..PiS dalej działa.

Ciekawe, sesja się odbyła, a nie ma dokumentacji w postaci nagrania ani na YouTube a?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.