piątek, 21 czerwca 2024

Wiadomości

  • 6 komentarzy
  • 2815 wyświetleń

LV sesja Rady Miasta Grajewo (29.03)

Dnia 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LV sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie obrad LV sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

1.     Przedstawienie porządku obrad.

2.     Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

3.     Informacja na temat działalności w 2022 r. Grajewskiego Centrum Kultury, w tym Grajewskiej Izby Historycznej, Centrum Tradycji Mleczarstwa - Muzeum Mleka, Miejskiej Orkiestry Dętej OSP i Zespołu Pieśni i Tańca "Grajewianie".

4.     Informacja na temat działalności w 2022 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym Oddziału dla Dzieci.

5.     Informacja na temat działalności w 2022 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie z uwzględnieniem analizy finansowej funkcjonowania Pływalni Miejskiej.

6.     Informacja roczna o realizacji Uchwały Nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo.

7.     Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w mieście Grajewo na lata 2022-2024 za 2022 r.

8.     Informacja na temat finansowania zadań w obszarze działalności inwestycyjnej w 2023 roku, dochodów własnych i pomocowych, planowania a stanu faktycznego oraz ich wpływu na terminowość realizacji inwestycji.

9.     Informacja dotycząca efektów obowiązkowego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej za grudzień 2022 r.

10.    Informacja na temat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w aspekcie rzeczowo-finansowym w 2022 r. oraz  zadania planowane do realizacji w 2023 r. (w tym inwestycje liniowe).

11.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a.   przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców miasta Grajewo;

b.   wyboru przedstawiciela miasta Grajewo do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Łomżyńskie Forum Samorządowe";

c.   przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Topolową i Ekologiczną oraz Kościołem pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie";

d.   określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony;

e.   uchylająca Uchwałę Nr XXVIII/224/21 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego;

f.   zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grajewo;

g.   przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Grajewo w 2023 r.";

h.   zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości zasad ustalania i poboru oraz terminów jej płatności”;

i.   postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

j.   ustalenia stawek opłat za pojemniki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

k.   zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 r.;

l.   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2023-2033.

12.   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

13.   Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

14.   Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta Grajewo.

15.   Sprawy różne.

16.   Zamknięcie LV sesji Rady Miasta.

 

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

czwartek, 20 czerwca 2024

EURO 2024. Grajewska Strefa Kibica

czwartek, 20 czerwca 2024

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

Komentarze (6)

O LABOLATORIUM porozmawiajcie. jak wyjść z tego błędu .Ludzie w ciasnocie stoją lub na podwórku .Dzieci płacza a staruszki mdleją bo tam niema na co usiąść

Obywatelu, szpital jest Powiatu, do nich na sesję się przejdż i interweniuj

Ale miasto też na laboratorium dało kasę i ma prawo interweniować.

Skąd starostwo - powiat wziął kasę na drogie prezenty dla zaproszonych gości przy otwarciu laboratorium?

Gońcie "fotografa" bo tylko wam zdjęcia cyka a potem się śmieje

szykują urząd dla następców.Proszę dodać komentarz

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.