poniedziałek, 25 października 2021

Kraj

Lotnisko - zaklęty krąg!

Lotnisko - zaklęty krąg!

Budowa lotniska zagrożona. Nie wiadomo gdzie ma powstać


- Nikt do tej pory nie zrezygnował z budowy lotniska regionalnego - powiedział marszałek Jarosław Dworzański otwierając dzisiejszy briefing prasowy, poświęcony wyjaśnieniu sytuacji związanej z pracami wokół budowy lotniska.  - Na skutek błędów autorów analizy i raportu oddziaływania na środowisko jesteśmy w niedoczasie. Realizacja budowy lotniska w tej perspektywie czasowej jest zagrożona - przyznał marszałek Dworzański.

W wyniku tej sytuacji marszałek Jarosław Dworzański udał się z wizytą do Brukseli, gdzie spotkał się z Patrickiem Amblard, szefem wydziału ds. Polski w DG Regio (polityki regionalnej), by skonsultować możliwość finansowania budowy lotniska w kolejnej transzy, możliwość przesunięcia środków z budowy lotniska na inne inwestycje, związane z transportem, a także by przedstawić kolejny wariant lokalizacji lotniska. Marszałek spodziewa się, że w czerwcu poznamy stanowisko Brukseli w tej sprawie.

Główne obawy Zarządu Województwa budzi fakt, że konsorcjum, które przygotowało raport środowiskowy (niezaakceptowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska) popełniło wiele błędów przy sporządzaniu raportu, a do tej pory ciągle nie odpowiedziało, czy poprawi raport na własny koszt czy zwraca pieniądze. Władze  czekają na odpowiedź konsorcjum do końca tego tygodnia. Jeśli się okaże, że konsorcjum nie zdecyduje się na poprawienie raportu we własnym zakresie i na warunkach narzuconych przez województwo, musi zwrócić pieniądze (1,8 mln zł plus koszty odszkodowania, jakie poniósł samorząd).
Jeśli konsorcjum nie poprawi raportu, trzeba będzie ogłosić kolejny przetarg i wyłonić inną firmę. Jednakże - w jednym i w drugim przypadku - badania środowiskowe, na których oparta jest analiza środowiskowa, trwają co najmniej rok. Gdyby się okazało, że cały proces trzeba zacząć od początku - istnieje obawa, że zabraknie czasu. Stąd alternatywny projekt przesunięcia funduszy z budowy lotniska na budowę dróg wojewódzkich, by ich nie stracić oraz przesunięcie budowy lotniska w czasie i i ubieganie się o środki unijne z kolejnej transzy.

W międzyczasie okazało się, że z trzech proponowanych wariantów budowy lotniska, zawartych w raporcie przygotowanym przez konsorcjum - czyli Sanniki, Topolany i Chlebiotki, trzecia lokalizacja (czyli Chlebiotki) nie spełnia wymogów. Znajduje się na terenie ograniczonego ruchu lotniczego, co wyklucza ten wariant z ewentualnych lokalizacji. Dlatego też samorząd skupił się na poszukiwaniu III wariantu - i tu pojawił się wariant już kiedyś rozważany jako czwarty, czyli Kowalowce-Protasy (10 km od granicy Białegostoku).
Z dotychczasowych, wstępnych analiz wynika, że wariant ten jak najbardziej spełnia wymogi ekologiczne...
- Ale nie jest to na ten moment wariant inwestorski - wyjaśnił marszałek Dworzański.
- opisują wrotapodlasia.pl

środa, 28 grudnia 2016

Przekręt internetowy

poniedziałek, 26 września 2016

Rosną mury nienawiści

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.