piątek, 23 lutego 2024

Wiadomości

  • 7 komentarzy
  • 13154 wyświetleń

Licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 16584

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Grajewie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-10-2006 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie mającego siedzibę przy ul.Kolejowa 1 w sali nr  , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA O POW. 615 MKW  należącej do dłużnika:Józef Radzaj  położonej: Grajewo, ul. Targowa 10, : dla której  Sąd Rejonowy wGrajewie  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 16584

Suma oszacowania wynosi 384.902,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288.676,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38.490,00zł.  Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku  66 10201332 0000 1802 0037 3423

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grajewie przy ul.Kolejowa 1 w pok. Wydziału Cywilnego w Grajewie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

www.KOMORNIK.e-grajewo.pl

Komentarze (7)

no i juz eko bud sprzedadza doszczetnie niech ktos to kupi i da ludziom p[race dobre miejsce na hurtownie materialow budowlanych na betoniarnie

to kompletna ruina, drewniane stropy iitp - ładna tylko z zewnątrz - jak kupowac tolepiej od banku trn budynek obok Urzędu Miasta - tańszy i lepsza lokalizacja.

ulica targowa???????????? hm.

to nie targowa tylko dworna ajjj

ekobud zlicytowany hehehe

TO JEST UL.DWORNA A NIE TARGOWA CHCECIE LICYTOWAĆ A NIE ZNACIE DOKŁADNEGO ADRESU ZDZIWI SIĘ KTOŚ NA TARGOWEJ 10 JAK PRZYJDZIE EKIPA NA LICYTACJE

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.