Wiadomości

Licytacja komornicza

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-01-2016r.r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie mającego siedzibę 19-200 Grajewo w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działka gruntu nr 42/20 zabudowana domkiem letniskowym drewnianym o powierzchni 476 mkw  należącej do dłużnika: Barbary i Leszka Władysława Sadowskich uczestnik: Anna Małgorzata Sadowska

położonej: 19-206 Rajgród, Rybczyzna,  dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 26717 [NKW: LM1G/00026717/2]

 

Suma oszacowania wynosi 87 351,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 58 234,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 735,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski  66102013320000180200373423

 

Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska

Kancelaria Komornicza w Grajewie

19-203 Grajewo Os. Południe 9

tel. 86 2723677; fax 862723676

poniedziałek, 6 lutego 2023

Miniony weekend na drogach

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.