Programy unijne

Łaczymy pokolenia

Fundacja PZU i Akademia Rozwoju Filantropii zapraszają organizacje pozarządowe do zgłaszania projektów na drugą edycję konkursu "Łaczymy pokolenia". Program ma zasięg ogólnopolski. Termin składania wniosków upływa 9 czerwca (piątek) 2006 roku.

Na drodze konkursu chcemy dofinansować innowacyjne, dobrze opracowane i zaplanowane przedsięwzięcia, realizowane w oparciu o współpracę międzypokoleniową osób starszych (powyżej 60. roku życia) oraz dzieci i młodzieży (od wieku przedszkolnego do 25 lat).

Zgłaszane na konkurs projekty powinny mieścić się w przynajmniej jednym z priorytetowych  obszarów programu:

-  rozwijanie wolontariatu osób starszych na rzecz dzieci i młodzieży,
- kompleksowe projekty edukacyjno-kulturalne oparte na współpracy międzypokoleniowej.

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) posiadające osobowość prawną, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dotacje zostaną przyznane na realizację projektów trwających od 7 do 10 miesięcy. Minimalna kwota dotacji, o jaką można ubiegać się w ramach konkursu, to 20 tys. złotych maksymalna 35 tys. złotych. Od wnioskodawców wymagany jest finansowy wkład własny wynoszący minimum 10 % kosztu całego przedsięwzięcia. Pula dostępnych środków w konkursie wynosi 750 000 zł

Podstawą ubiegania się o dotację jest złożenie w trzech egzemplarzach wypełnionego maszynowo formularza wniosku.

Informacji nt. konkursu dotacyjnego udziela Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce: telefonicznie w godzinach od 10.00 do 17.00 pod numerem (022) 622 01 22 wew. 20 lub 29 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: pokolenia@filantropia.org.pl

Szczegółowy regulamin konkursu i formularz wniosku o dotację znajdą Państwo w załączeniu do niniejszej wiadomości.

więcej : http://filantropia.org.pl/pokolenia/data_news.php?id=01&new=7

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.