wtorek, 28 czerwca 2022

Oferty i promocje

Kursy zawodowe

Hufiec Pracy  w Grajewie informuje, że prowadzi nabór młodzieży do Projektu „Akcja aktywizacja – EFS”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Projekt kierowany jest do :

- osób w wieku 18 – 24 lata

- nie pracujących, nieuczących się, nie uczestniczących w szkoleniu i kształceniu (grupa NEET)

- biernych zawodowo (nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy)

- osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub społecznej

- osób pełnosprawnych oraz tych z orzeczeniem o niepełnosprawności

Cel projektu realizowany będzie dla 10- osobowej grupy  poprzez nw. formy wsparcia:

- grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem

-  grupowe i indywidualne zajęcia z doradca zawodowym

- kurs komputerowy ECDL lub równoważny ( dla 60% grupy)

- kurs prawa jazdy kategorii B (dla 40% grupy)

- kurs zawodowy

- staż zawodowy ( 3 miesiące)

- indywidualne pośrednictwo pracy

- warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z metamorfozą oraz zakupem odzieży wizytowej

W projekcie zapewniamy:

- ubezpieczenie NNW
- wyżywienie w trakcie zajęć grupowych
- dofinansowanie kosztów dojazdu
- dofinansowanie kosztów związanych z opieką nad osobą zależną
- koszty niezbędnych badań lekarskich
- pomoce naukowe
- stypendium szkoleniowe oraz stażowe

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt do Hufca Pracy w Grajewie ul. Ełcka 30, Tel. 086 261 03 09, e-mail : hp.grajewo@ohp.pl w godzinach 07:45 – 17:45

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.