piątek, 23 lutego 2024

Sport

  • 1 komentarzy
  • 10733 wyświetleń

Kultura fizyczna w 2007

Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2007 r.

 Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
1. Wspieranie organizacji imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych w mieście Grajewo:
1) cyklicznych, ujętych w miejskim kalendarzu imprez sportowych,
2) ujętych w kalendarzu imprez polskich związków sportowych,
3) propagujących szczególne osiągnięcia sportowe dzieci i młodzieży,
4) masowych,
5) charytatywnych,
o zasięgu odpowiednio międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym.
Na realizację ww. zadania w 2007 r. miasto Grajewo przeznacza kwotę 10.000,00 zł. Koszty, które wykonawca zadania, może sfinansować ze środków dotacji ( każdy koszt
musi być udokumentowany
):
1) koszty obsługi zadania – do 10%, w tym:
a) reklama, promocja, informacja.
2) koszty bezpośrednie realizacji zadania – 90% .

2. Popularyzacja piłki nożnej i wsparcie udziału zespołu reprezentującego miasto Grajewo w rozgrywkach III ligi piłki nożnej. Na realizację ww. zadania w I półroczu 2007 r. miasto Grajewo przeznacza kwotę 80.000,00 zł. Koszty, które wykonawca zadania, może sfinansować ze środków dotacji ( każdy koszt musi być udokumentowany ):
1) koszty obsługi zadania – do 10%, w tym:
a) reklama, promocja, informacja,
2) koszty bezpośrednie realizacji zadania – 90%.

3. Rozwijanie zainteresowań i szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w dyscyplinach uznanych w mieście Grajewo za wiodące. Dyscyplinami uznanymi za
wiodące w Grajewie, są:
1) karate,
2) kick – boxing,
3) lekkoatletyka,
4) piłka nożna,
5) piłka siatkowa,
6) szachy,
7) tenis stołowy,
8) unihokej,
9) wielobój siłowy.
10) zapasy.
Na realizację ww. zadania w 2007 r. miasto Grajewo przeznacza kwotę 7.000,00 zł.
(słownie: siedem tysięcy złotych).
Koszty, które wykonawca zadania, może sfinansować ze środków dotacji ( każdy koszt musi być udokumentowany ):
1) koszty obsługi zadania – do 10%, w tym:
a) reklama, promocja, informacja.
2) koszty bezpośrednie realizacji zadania –90%.

4. Wspieranie rozwoju i upowszechnianie zainteresowania sportem wśród osób
niepełnosprawnych.
Na realizację ww. zadania w 2007 r. miasto Grajewo przeznacza kwotę 3.000,00 zł.
Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 80% kosztów realizacji całego zadania.
Koszty, które wykonawca zadania, może sfinansować ze środków dotacji ( każdy koszt
musi być udokumentowany ):
1) koszty obsługi zadania – do 10%, w tym:
a) reklama, promocja, informacja.
2) koszty bezpośrednie realizacji zadania – 90%.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Ryszard Kuźma – Kierownik MOSiR tel.(086) 272 85 82.

BIP

Komentarze (1)

a moze tak cos troche w kierunku dziewczyn bo jak na razie to chłopacy maja co robic gorzej z dziewcyznami...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.