poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 10822 wyświetleń

Kronika Straży Miejskiej

Bezpańskie psy
Straż Miejska kontynuowała działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez wspólne działania Straży Miejskiej i Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
Funkcjonariusze SM w trakcie wspólnych patroli z pracownikiem Schroniska wskazywali miejsca gromadzenia się bezpańskich psów.

Stop niesfornym kierowcom!
Nagminnie dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego przez osoby nieprawidłowo parkujące pojazdy. Samochody są zostawiane bez zachowania warunków dopuszczalności zatrzymania na chodnikach, skrzyżowaniach oraz w miejscach obowiązywania znaków drogowych: zakazu zatrzymywania i postoju. Powoduje to utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym. Taki sposób postępowania kierujących zmusza pieszych do schodzenia na jezdnię i utrudnia widoczność dla kierujących, którzy wyjeżdżają z dróg podporządkowanych, co stwarza zagrożenie zdrowia, a nawet życia innych uczestników ruchu. Nagminność tego zjawiska powoduje, że strażnicy miejscy egzekwują przestrzeganie przepisów w tym zakresie.
Funkcjonariusze SM kontynuowali działania polegające na pomiarze prędkości w terenie zabudowanym urządzeniem samoczynnie rejestrującym prędkość. Celem tych działań jest zminimalizowanie zjawiska brawurowej jazdy. W związku z tym prowadzone są na bieżąco czynności wyjaśniające.

Akcja "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

Straż Miejska wspólnie z Sekcją Ruchu Drogowego KPP w Grajewie przeprowadziła jednodniową akcję pod kryptonimem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Wspólny patrol egzekwował przepisy ruchu drogowego dotyczące:
* zachowania się kierujących wobec pieszych,
* poruszania się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników, przechodzenia pieszych w miejscach niedozwolonych,
* właściwego przekraczania jezdni przez rowerzystów i motorowerzystów.
W ramach wspólnych działań funkcjonariusze skontrolowali miejsca i odcinki dróg najbardziej zagrożone wypadkami z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Akcja "Nie bądźmy obojętni"
Okres zimowy to czas szczególnie niebezpieczny dla osób pozbawionych opieki oraz będących w trudnej sytuacji materialnej. Złe warunki atmosferyczne, w tym znaczne spadki temperatur, opady mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku, niezaradnych życiowo. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu.
Grajewscy strażnicy realizują działania w ramach programu prewencyjnego "Nie bądźmy obojętni". Są to zarówno działania samodzielne, jak i wspólne z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji. W ramach akcji funkcjonariusze odwiedzają miejsca przebywania osób, które narażone są na wyziębienie organizmu lub nawet zamarznięcie i mogą wymagać pomocy. Strażnicy kontrolują także miejsca pobytu osób nadużywających alkoholu m.in. opuszczone budynki, śmietniki, gdyż to właśnie tam gromadzą się osoby pozostające w trudnej sytuacji życiowej. Udzielają potrzebującym informacji, w jakich placówkach mogą bezpiecznie przetrwać zimę.

Straż Miejska apeluje!
Corocznie w okresie zimowym odnotowuje się przypadki zgonów wskutek wyziębienia organizmu, a także w wyniku pożarów nieodpowiednio ogrzewanych pomieszczeń i obiektów. Wobec krzywdy ludzkiej bądźmy czujni i wrażliwi na trudną sytuację osób samotnych, mieszkających obok. W ramach sąsiedzkiej pomocy udzielajmy wsparcia i pomocy ludziom chorym, osamotnionym i innym potrzebującym, którzy w związku z nadejściem zimy mogą znaleźć się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
W przypadku ujawnienia osób pozostających w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu - NIEZWŁOCZNIE POINFORMUJ: Straż Miejską tel (86) 2730830 lub 997;112Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych
W bieżącym miesiącu funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4 kontrole podmiotów gospodarczych zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych. Sprzedawca ma prawo i obowiązek sprawdzenia dokumentu tożsamości, jeśli nie ma pewności czy kupujący jest pełnoletni. W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim ustawa o wychowaniu w trzeźwości przewiduje sankcje:
- administracyjną, polegającą na cofnięciu zezwolenia na sprzedaż  alkoholu
- karną.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości we wszystkich placówkach handlujących alkoholem powinny być wywieszki informacyjne umieszczone na stoisku z alkoholem w miejscu widocznym dla kupujących:
- Alkohol szkodzi zdrowiu,
- Alkoholu osobom nieletnim poniżej 18 roku życia i nietrzeźwym nie sprzedajemy.
Zwracamy się z prośba do dorosłych, będących świadkami sprzedaży alkoholu nastolatkom, o zwracanie uwagi sprzedającemu, zawiadomienie Straży Miejskiej tel. 86 273 08 30 lub Policji tel. 997 lub 112. Ograniczając osobom nieletnim dostępność do alkoholu, chronimy nie tylko tych młodych ludzi, ale w znaczący sposób wpływamy na poprawę bezpieczeństwa publicznego.


Kontrole - Targowica Miejska
Straż Miejska ostrzega przed złodziejami, którzy wyspecjalizowali się w kradzieżach kieszonkowych. Przestępcy ci wykorzystują fakt nagromadzenia się dużej ilości osób w jednym miejscu i dokonują kradzieży portfeli, dokumentów i innych wartościowych przedmiotów.
Zwracajmy zatem szczególną uwagę, kiedy znajdujemy się w tego typu miejscach.
W związku z tym SM wystawia co piątek patrole w rejonie Targowicy. Są to zarówno patrole samodzielne, jak i wspólne z Policją. Mają one na celu zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom, a także zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom kupującym.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolują prawidłowości inkasowania opłat targowych.

Akcja charytatywna "Nakrętka"
Straż Miejska bierze udział w akcji charytatywnej zbierania plastikowych nakrętek na rzecz Piotrka Jaśkowskiego. Pomoc funkcjonariuszy polega przede wszystkim na  odbiorze i dostarczeniu nakrętek do miejsca, gdzie są segregowane, ważone i pakowane przez wolontariuszy. Cel tej akcji jest niezwykle szczytny. Zbierając plastikowe nakrętki nie tylko pomagamy człowiekowi, ale również chronimy nasze środowisko naturalne, ułatwiając przy tym proces recyklingu plastików.


Ponadto Straż Miejska w lutym wykonała :
  • 6 wspólnych służb z funkcjonariuszami Policji,
  • 15 konwojów kasjera na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo.

 

 

 

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Nietypowa kolizja w Piątnicy

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

14 emerytura już wkrótce trafi do seniorów

Komentarze (5)

Kontrole punktów sprzedarzy alkoholu.... proszę kontrolować skrzyżowanie ul. Koszarowej i Dolnej (tuż przy Rynku), to co tam się dzieje nie mieści mi się w głowie. Przecież wszyscy to widzą, ale nikt chyba nie chce zobaczyć, a może się boi????

A i jeszcze jedno ja bym zaproponowal kamere na tym skrzyzowaniu ul. Koszarowej i Dolnej ..

ja mam parę fotek jak straż nie tylko parkuje ale też jeździ po trawnikach.

Moze by ktos pomyslal o budowie nowych miejsc parkingowych lepiej zapobiegać niz leczyć.

proponuje "Akcję - Psie kupy na placach Zabaw" !!!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.