sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

Kronika 999

W okresie od 16 do 31 marca zespoły „S” oraz „P”,  Państwowego Ratownictwa Medycznego z Pogotowia w Grajewie udzieliły pomocy w 134 przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu. Ilość wyjazdów od początku roku przekroczyła 900.
Odnotowano:
46    wyjazdów do stanów chorobowych  z realnym bezpośrednim zagrożeniem życia.
 W tym:
11  utrata przytomności (drgawki, śpiączka cukrzycowa itp.)
15   poważniejszych przypadków zaburzeń pracy układu krążenia, ostre bóle w klatce piersiowej, udary, zawały itp.
11  silna duszność, obrzęk płuc itp. 
6  silny krwotok                                                                                                                                                      
1 próba samobójstwa przez podcięcie żył
1 zatrucie lekami
1 upadek dziecka z wysokości (uraz czaszki)
 
Wzywano karetki także do:
7 omdleń i zasłabnięć
3  przypadki zaostrzenia choroby nowotworowe                   
9 do różnego rodzaju urazów (złamania, zranienia, wypadki w pracy, itp.)

W tym m. in.:                                              
2  wypadki w pracy
3  pobicia
1  zranienie się
3  złamania i zwichnięcia kończyn

3  do psychicznie chorych
11  do osób w stanie upojenia alkoholowego
39  do różnego rodzaju zachorowań nie zawsze kwalifikujących się do interwencji Ratownictwa    Medycznego
4  osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych
W tym:
- 17.03.  Wąsosz, wypadek samochodowy (2 osoby, rany tłuczone głowy i uraz klatki piersiowej)                               
- 18.03.  trasa do Wojewodzina, dachowanie samoch. osobowego (nie stwierdzono obrażeń ciała)
- 19.03.  trasa Grajewo – Prostki, sam. Osobowy wpadł do rowu. (nie stwierdzono obrażeń ciała)
- 29.03.  trasa 65 okolice Ciemnoszyj, zderzenie sam. osobowego z łosiem (2 osoby urazy głowy i kręgosłupa)
4   przekazano do innych stacji (Mońki, Ełk, Augustów, Kolno w zależności od miejsca wezwania) lub do nocnej i świątecznej opieki lekarskiej
W omawianym okresie stwierdzono 3 zgony z przyczyn naturalnych.

Informujemy, że Pogotowie Ratunkowe udziela wyłącznie pomocy wyjazdowej ( tel. 999, wypadki i stany zagrożenia życia). Wybierając europejski numer alarmowy 112 łączymy się z Państwową Strażą Pożarną, lub Policją. Świadczenia ambulatoryjne udzielane są przez Szpitalny Oddział Ratunkowy na parterze budynku Szpitala Ogólnego.

Ambulatorium Stacjonarne: Szpital Ogólny w Grajewie ul. Konstytucji 3-Maja 34 tel. 0-86 2723271 (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

Lekarska pomoc wyjazdowa (wizyty domowe po godzinach pracy lekarza rodzinnego) do zachorowań nie zagrażających życiu: (świadczona przez Szpital Ogólny w Grajewie),  tel: 601 200 611 (tel. bezpośrednio do dyżurującego lekarza).

UWAGA!
 Wzywając zespół ratunkowy do zachorowań nie wymagających szybkiej interwencji (przeziębienia , biegunki itp., czyli przypadki kwalifikujące się do leczenia przez lekarza rodzinnego w przychodni lub w ramach wizyt domowych),  narażamy na niebezpieczeństwo ludzi których życie może być realnie zagrożone, dla których w tym momencie zabraknie karetki. Zadaniem jednostek ratownictwa medycznego jest udzielanie pomocy w przypadkach zdarzeń nagłych takich jak wszelkiego rodzaju wypadki, urazy, gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia (utrata przytomności, zatrzymanie krążenia, zatrucia, krwotoki itp.).

Zbigniew Perkowski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.