sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

Kronika 999

W okresie od 15 do 31 grudnia zespoły „S” oraz „P”,  Państwowego Ratownictwa Medycznego z Pogotowia w Grajewie udzieliły pomocy w 166 przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu. Ilość wyjazdów w całym 2008 roku wyniosła już 3989. Karetki przejechały w tym czasie 129 000 km.

Odnotowano:
42  wyjazdy do stanów chorobowych  z realnym bezpośrednim zagrożeniem życia.
W tym:
9   utrata przytomności (drgawki, śpiączka cukrzycowa itp.)
11   poważniejszych przypadków zaburzeń pracy układu krążenia (w tym: 2 zawały mięśnia sercowego ), ostre bóle w klatce piersiowej, udary itp.
15  silna duszność, obrzęk płuc itp. 
3  silne krwotoki                                                                                                                                                       
1 zatrucie środkiem chemicznym na bazie chloru
1 przedawkowanie narkotyków
1 znaczne wyziębienie organizmu
1  samookaleczenie się osoby chorej psychicznie
1  samookaleczenie się i połknięcie żyletek
 Wzywano karetki także do:
13  omdleń i zasłabnięć
1 przypadek zaostrzenia choroby nowotworowej
10  do osób w stanie upojenia alkoholowego leżących w miejscach publicznych                                   
5  przekazano do innych stacji (Mońki, Ełk, Augustów, Kolno w zależności od miejsca wezwania) lub do nocnej i świątecznej opieki lekarskiej
20  do różnego rodzaju urazów (złamania, zranienia, wypadki w pracy, itp.)
W tym m. in.:                 
5  do osób pobitych
1  uraz po spożyciu alkoholu,
3  wypadki w pracy
1  wypadek w szkole
6  złamań kończyn
4  zranienie się
53   do różnego rodzaju zachorowań nie zawsze kwalifikujących się do interwencji Ratownictwa    Medycznego
12   osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych


- 15.12. ul. Wojska Polskiego, potrącona piesza (stłuczenie głowy, podejrzenie złamania ramienia)                               
- 19.12.  trasa Białaszewo-Ciemnoszyje, dachowanie samoch. osobowego (2 osoby, ogólne potłuczenia)
- 19.12.  trasa Ruda-Ciemnoszyje, zderzenie samoch. osobowego z ciężarowym(3 osoby, 1 zgon, 1 uraz wielonarządowy, 1 ogólne potłuczenia)
- 22.12.  skrzyż. Braci Świeckich i Piłsudskiego, potrącona rowerzystka (ogólne potłuczenia)
- 23.12.  skrzyż. Ełcka-Wierzbowa, zderzenie samoch. osobowych(1 os. uraz odc. szyjnego kręgosłupa)
- 24.12.  Prostki, zderz. samoch. osobowych (2 osoby, ogólne potłuczenia)
- 30.12.  trasa 61, okolice Toczylowa, zderzenie samoch. osobowych (2 osoby ogólne potłuczenia)

W omawianym okresie stwierdzono 1 zgon z przyczyn naturalnych oraz 6 zgonów nagłych. Informujemy, że Pogotowie Ratunkowe udziela wyłącznie pomocy wyjazdowej ( tel. 999, wypadki i stany zagrożenia życia). Wybierając europejski numer alarmowy 112 łączymy się z Państwową Strażą Pożarną, lub Policją. Świadczenia ambulatoryjne udzielane są przez Szpitalny Oddział Ratunkowy na parterze budynku Szpitala Ogólnego.

Ambulatorium Stacjonarne: Szpital Ogólny w Grajewie ul. Konstytucji 3-Maja 34 tel. 0-86 2723271 (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

Lekarska pomoc wyjazdowa do zachorowań nie zagrażających życiu: (świadczona przez Szpital Ogólny w Grajewie), tel: 601 200 611 (tel. bezpośrednio do dyżurującego lekarza)


Zbigniew Perkowski
Zdjęcia  - Portal e-Grajewo.pl


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.