Wiadomości

Kronika 999

W okresie od 16 do 31 stycznia 2011 zespoły „S” oraz „P”, Państwowego Ratownictwa Medycznego z Pogotowia w Grajewie udzieliły pomocy w 161 przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu. Ilość wyjazdów od początku roku przekroczyła 350. W tym czasie karetki przejechały ok. 7000 km.
Odnotowano:

51 wyjazdów do stanów chorobowych z realnym bezpośrednim zagrożeniem życia, w tym:

- 17 utrata przytomności (drgawki, śpiączka cukrzycowa, nagłe zatrzymanie krążenia itp.)
- 19 poważniejszych przypadków zaburzeń w układzie krążenia, ostre bóle w klatce piersiowej, udary, itp. w tym 3 zawały
- 11 silna duszność, obrzęk płuc itp.
- 3 silny krwotok
- 1 zadławienie się os. dorosłej

Wzywano karetki także do:
- 13 omdleń i zasłabnięć
- 6 przypadków zaostrzenia choroby nowotworowej
- 4 do psychicznie chorych
- 2 do porodów i przypadków zagrożenia ciąży
- 23 do różnego rodzaju urazów (złamania, zranienia, wypadki w pracy, itp.), w tym m. in.:
* 8 zranienie się
* 10 złamania i zwichnięcia kończyn
* 3 do osób pobitych
* 1 wypadek w pracy
* 1 odmrożenie kończyn

- 12 do osób w stanie upojenia alkoholowego leżących w miejscach publicznych

3 osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych:

- 20.01. - skrzyż. Elewatorska – Przemysłowa, zderz. samoch. osob. (1os. uraz twarzoczszki)22.01.
- 22.01. - trasa 61, skrzyż. do m. Boczki, zderz. sam. osob. (1os. uraz głowy)
- 24.01. - ul. Wojska Polsk., potrącona piesza (uraz biodra)

Ponadto:

43 wyjazdy do różnego rodzaju zachorowań nie zawsze kwalifikujących się do interwencji Ratownictwa Medycznego (wezwania typu: biegunka, ból brzucha, ból głowy, bóle w krzyżu, temperatura, osłabienie, brak apetytu, obrzęk nóg, lub „wszystko boli” itp., typowe przypadki do leczenia ambulatoryjnego POZ a nie do wzywania ratowników)

16 przekazano do innych stacji (Mońki, Ełk, Augustów, Kolno w zależności od miejsca wezwania) lub do nocnej i świątecznej opieki lekarskiej

2 wyjazdy odwołane w trakcie ich realizacji
W omawianym okresie lekarze Ratownictwa Medycznego stwierdzili 2 zgony nagłe.

Informujemy, że Pogotowie Ratunkowe udziela wyłącznie pomocy wyjazdowej,
tel. 999 do dyspozytora pogotowia, wypadki i stany zagrożenia życia.

Wybierając europejski numer alarmowy 112 z telef. stacjonarnego łączymy się z Państwową Strażą Pożarną, w tym wypadku rozmowa jest przełączana do dyspozytora pogotowia specjalną linią telef., tzw. sztywne łącze.
Z telef. komórkowego uzyskujemy połączenie z Policją, wezwanie przyjmuje dyżurny Policji a następnie przekazuje do Pogotowia.
Użycie numeru 112 przy nie w pełni funkcjonującym jeszcze systemie powiadamiania ratunkowego, zamiast przyśpieszyć, wydłuża czas dotarcia wykwalifikowanej pomocy medycznej osób jej potrzebujących.

UWAGA! Wzywając zespół ratunkowy do zachorowań nie wymagających szybkiej interwencji (przeziębienia , biegunki itp., czyli przypadki kwalifikujące się do leczenia przez lekarza rodzinnego w przychodni lub w ramach wizyt domowych), narażamy na niebezpieczeństwo ludzi których życie może być realnie zagrożone, dla których w tym momencie zabraknie karetki. Zadaniem jednostek ratownictwa medycznego jest udzielanie pomocy w przypadkach zdarzeń nagłych takich jak wszelkiego rodzaju wypadki, urazy, gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia (utrata przytomności, zatrzymanie krążenia, zatrucia, krwotoki itp.). Pogotowie nie wystawia recept. Pomocy udzielają ratownicy medyczni. Zasadą jest też przewóz każdego pacjenta na Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie osoby nie kwalifikujące się do leczenia szpitalnego muszą we własnym zakresie zorganizować sobie powrót do miejsca zamieszkania.

W przypadku zachorowań nie zagrażających życiu, chorób przewlekłych kwalifikujących się do leczenia ambulatoryjnego wzywamy lekarza rodzinnego na wizytę domową (dni robocze w godz. od 8 do 18) lub wyjazdową pomoc lekarską (od godz 18 do 8 lub całodobowo w dni świąteczne), jest wtedy możliwość wypisania recepty i pozostawienia chorego w domu.
Świadczenia ambulatoryjne udzielane są przez Szpitalny Oddział Ratunkowy na parterze budynku Szpitala Ogólnego.

Ambulatorium Stacjonarne: Szpital Ogólny w Grajewie ul. Konstytucji 3-Maja 34 godz. od 18 do 8 oraz w dni wolne od pracy całodobowo, tel. 0-86 272 3271 (Szpitalny Oddział Ratunkowy). Tu także informacja o osobach przywiezionych przez karetki do szpitala.

Lekarska pomoc wyjazdowa do zachorowań nie zagrażających życiu: (świadczona przez Szpital Ogólny w Grajewie w imieniu lekarzy POZ),
W godz. od 18 do 8 oraz w dni wolne od pracy całodobowo, tel: 601 200 611 (tel. bezpośrednio do dyżurującego lekarza).

W naszej jednostce stosujemy zasadę wyjazdu do każdego wezwania, jednak liczymy na zdrowy rozsądek osób wzywających. - Zbigniew Perkowski - WSPR w Łomży filia w Grajewie.

środa, 18 maja 2022

Wypadek za Mońkami

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.