wtorek, 16 kwietnia 2024

Wiadomości

Kronika 998Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie informuje, że w dniach 27.01.2014 r. – 02.02.2014 r. na terenie powiatu grajewskiego zanotowano 41 zdarzeń, w tym 6 pożarów i 35 miejscowych zagrożeń. Od początku 2014 roku odnotowano ogółem 127 zdarzeń, w tym 19 pożarów, 107 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy.


W dniu 30.01.2014 r. o godz. 06:55 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie o pożarze w piwnicy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Niedźwiadna gm. Szczuczyn. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w pomieszczeniu piwnicy pali się zgromadzone drewno opałowe. Pożar został  w krótkim czasie zlokalizowany i ugaszony.  Nie doszło do rozprzestrzenienie się ognia na pomieszczenia mieszkalne budynku. Ratownicy działania gaśnicze prowadzili zabezpieczeni w aparaty ochrony dróg oddechowych. W działaniach uczestniczył jeden zastęp JRG oraz trzy zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych.

Tego samego dnia  o godz. 9:04 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie o pożarze budynków gospodarczych w miejscowości Bukowo gm. Wąsosz. W chwili przybycia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej pożarem objęte były dwa budynki - całkowicie więźba dachowa obory murowanej krytej eternitem  oraz przylegająca bezpośrednio do tego budynku stodoła murowana kryta również eternitem. Bezpośrednio pożarem zagrożony był budynek warsztatowo – magazynowy oraz murowany dom mieszkalny. W pierwszej fazie działania gaśnicze ukierunkowane były na obronę sąsiednich bezpośrednio zagrożonych budynków, w których znajdowały się płody rolne i maszyny rolnicze. W momencie przybycia kolejnych zastępów podano kolejne prądy wody w natarciu na palącą się oborę i stodołę. Przy użyciu drabin przenośnych oraz podręcznego sprzętu burzącego zdemontowano nadpalone elementy więźby dachowej wraz z pokryciem. Tlącą się słomę przy wykorzystaniu maszyn rolniczych wywożono w bezpieczne miejsce. Działania ratownicze prowadzone były w trudnych warunkach atmosferycznych (niska temperatura i silny wiatr). Wodę do celów gaśniczych pobierano z lokalnej sieci hydrantowej po uprzednim zwiększeniu ciśnienia w stacji pomp. Działania gaśnicze trwały blisko sześć godzin a udział w nich brały dwa zastęp JRG Grajewo oraz sześć zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu grajewskiego.


Również w tym samym dniu o godzinie 10:47  do stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie od kobiety, która poinformowała, że brak prądu elektrycznego  może spowodować utratę zdrowia jej  dziewięciomiesięcznego dziecka, które podłączone jest do respiratora i urządzenia podtrzymującego życie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ratownicy podłączyli agregat prądotwórczy do zasilania urządzeń medycznych. W działaniach trwających pięć godzin brała udział jednostka  OSP KSRG  z Radziłowa.

W minionym okresie Państwowa Straż Pożarna była  dysponowana do zdarzeń związanych z zadymieniem w mieszkaniach  oraz pożarów sadzy w przewodach kominowych.
W większości przyczyną tych zdarzeń jest niewłaściwe użytkowanie urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe jak również nieszczelność i niedrożność przewodów kominowych.
 
  


Zastępca Dowódcy JRG
mł. kpt. Zdzisław Zaborowski

wtorek, 16 kwietnia 2024

Ruszyły patrole motocyklowe

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.