wtorek, 21 września 2021

Szczuczyn

Konkurs plastyczny

Dyrektor Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie oraz Zarząd Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oddział w Szczuczynie zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym pt. „Marszałek Józef Piłsudski w moich oczach”.

 

 1. Cel konkursu:

 • zainspirowanie do pogłębienia wiedzy na temat Marszałka Józefa Piłsudskiego,

 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz prezentacja talentów plastycznych,

 • zachęcenie do wykorzystania różnych technik plastycznych np. rysunku, malarstwa, grafiki artystycznej i komputerowej, collage, itp.

 • pobudzenie do twórczego przedstawienia osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

 1. Regulamin:

 • adresatami konkursu są uczniowie ze wszystkich szkół,

 • format prac dowolny (nie mniejszy niż A4),

 • technika wykonania – dowolna,

 • prace będą oceniane przez jury w składzie powołanym przez organizatorów pod względem interpretacji tematu, oryginalności i estetyki wykonania w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne,

 • jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii,

 • na odwrocie każdej pracy należy podać dane autora (imię i nazwisko, klasa, szkoła, adres do korespondencji, e-mail lub numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna),

 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora,

 • prace należy dostarczyć do: Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn z dopiskiem „Konkurs plastyczny”,

 • termin składania prac do 10 maja 2017 r.

 • o przyznanych nagrodach uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie,

 • wręczenie nagród odbędzie się 02 czerwca 2017 r. w Szczuczynie podczas Zjazdu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Zjazdu okręgów i oddziałów  Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej,

 • wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych,

 • prace konkursowe będą eksponowane 02 czerwca 2017 r. podczas uroczystości.

                                                                                      

                                                                                 Anna Jagusz dyrektor ZS w Szczuczynie

 

poniedziałek, 20 września 2021

Noc Bibliotek w Szczuczynie - zapisy

poniedziałek, 20 września 2021

Rosa Tardia w Szczuczynie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.