poniedziałek, 26 lutego 2024

Szczuczyn

Konkurs Plastyczny

REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNEGO
pt. „MÓJ  MIKOŁAJ”

 


1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Szczuczynie.
2. Cele konkursu: 
- upowszechnienie i popularyzacja plastyki jako dziedziny sztuki,
- ukazanie tradycji mikołajkowo- bożonarodzeniowych we współczesnym życiu,
- rozbudzanie wyobraźni dzieci.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej.   
Rozpatrywany będzie w grupach wiekowych:    
- klasa I – III,    
- klasa IV – VI.
4. Uczestnik powinien wykonać 1 pracę plastyczną dowolną techniką w formacie
70 x 100 cm lub zbliżonym (arkusz brystolu).
5. Każda praca powinna być podpisana, imię, nazwisko, klasa, szkoła.
6. Prace należy składać do 2.12.2016 r. do Miejskiego Domu Kultury 19-230 Szczuczyn ul. Grunwaldzka 2.  
- wszelkie informacje pod numerem tel. 86 272 52 83                                  
7.Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.
8. Podsumowanie konkursu nastąpi w czasie imprezy mikołajkowej w Miejskim Domu Kultury w dniu 6 grudnia b.r.
9. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach reklamowych i publikacjach związanych z konkursem 
oraz wykorzystanie najciekawszych prac jako dekoracji imprez dla dzieci. 
11. Nagrody: I, II, III miejsca oraz wyróżnienia przyznawane są w każdej kategorii wiekowej.    Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 
12. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród. 
13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

poniedziałek, 26 lutego 2024

Szczuczyn.Walne zebranie członków OSP

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.