piątek, 17 września 2021

Szczuczyn

  • 8 komentarzy
  • 3697 wyświetleń

Konkurs na dyrektora

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 42, 19-230 Szczuczyn.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 6 oraz w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661).

II. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 

Do pobrania:

piątek, 17 września 2021

Zaproszenie na mecz (18.09)

Komentarze (8)

Dobrze byłoby, żeby pojawiły się w konkursie osoby, które mają jakiś pomysł na funkcjonowanie szkoły we współczesnym świecie. Nie macie wrażenia, że w szczuczyńskiej podstawówce czas jakby się zatrzymał? A otrzymać informację od nauczycieli czasami graniczy z cudem.

Dobry kandydat na dyrektora powinien przede wszystkim dobrze znać Katechizm, Pismo Święte i biskupa.

Jeśli dyrekcja sie zmieni to będzie tylko gorzej

Do Ministerstwa miej pretensje :)

Nie ma ludzi niezastąpionych

Najwięcej do powiedzenia i oszczerstwa mają ci, których szkoła nauczyła pisać albo ci którzy są tak mądrzy dzięki szkole, której teraz nie potrzebują. /

Uważam, że Pani dyrektor Małgorzata Karwowska to jedna lepszych w historii kierowników i dyrektorów tej szkoły, a szczególnie tych tzw. gminnych. Niech Pani nie opuszcza szkoły przez co najmniej 10 lat. Życzę dużo zdrowia i mnóstwa sukcesów w szkole.

Kasiu, podpisuje się pod tym co napisałaś obiema rękami.

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.