Kultura i rozrywka

Konkurs "Mały Geniusz"

W miesiącu maju 2008r. w Gimnazjum w Wąsoszu odbyła się uroczystość podsumowania V już edycji Konkursu Polonistycznego i Matematycznego Mały Geniusz. Wzięło w nim udział   35 dzieci z klas V i VI szkół podstawowych z gminy Wąsosz.  Po raz pierwszy konkurs został zorganizowany w 2004r. Jego cele to przede wszystkim:
-rozwijanie zainteresowań, uzdolnień polonistycznych i matematycznych dzieci,
-stworzenie im możliwości sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności,
-integracja społeczności uczniowskiej naszej gminy.
 Przez pierwsze trzy lata sponsorem nagród był Dyrektor Gimnazjum, od dwóch lat rolę tę przejął Wójt Gminy Wąsosz Pan Czesław Ołdakowski.  Patronat nad konkursem  objęli: Przewodniczący Rady Gminy -  Pan Albert Kochanowski - matematyka i Sekretarz Gminy Wąsosz - Pani Danuta Modzelewska- język polski .
         
     Zwycięzcami V edycji zostali:
a) w kategorii język polski
Agata Niebrzydowska -I miejsce
Karolina Jaworowska- II miejsce
Szymon Czaplicki - III miejsce
b) w kategorii matematyka
Damian Łebkowski- I miejsce
Damian Grygo- II miejsce
Magda Konopka -III miejsce
Daniel Arciszewski- III miejsce

Galeria zdjęć

Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i maskotki, a zwycięzcy - puchary i nagrody książkowe. Dyrektor wręczył również podziękowania nauczycielom szkół podstawowych przygotowujących uczniów do konkursu. Organizatorzy zgodnie stwierdzili, że tegoroczna edycja stała na wyjątkowo wysokim poziomie, wyróżnieni uczniowie uzyskali 90% możliwych punktów.

Nauczyciele mają również nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym zainteresowanie konkursem będzie jeszcze większe.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.