poniedziałek, 20 września 2021

Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 6341 wyświetleń

Konferencja prasowa w UM

Konferencja prasowa w UM

8 marca 2017 r. w Urzędzie Miasta Grajewo przy ulicy Strażackiej 6A odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski oraz Przewodnicząca Rady Miasta Halina Muryjas – Rząsa.


Podczas spotkania przekazano informacje nt. m.in.:

  • dostosowania sieci szkół podstawowych i klas gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Likwidacja gimnazjów nie spowoduje zwolnień nauczycieli ani pracowników administracyjnych. W Grajewie funkcjonują trzy zespoły szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum). Sześcioklasowe szkoły podstawowe, wchłoną gimnazja. Oznacza to, że obecne klasy szóste, po reformie staną się siódmymi, nie pierwszymi gimnazjalnymi. Połączenie podstawówek z gimnazjami powinno się odbyć bardzo płynnie. Zgodnie z uchwałą podjętą na lutowej sesji Rady Miasta od 1 września 2019 r. będzie funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Grajewie, z siedzibą ul. Szkolna 12, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie, z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie, z siedzibą ul. Konstytucji 3 Maja 23.    

  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Grajewo

Rada Miasta przedłużyła czas obowiązywania taryf za wodę i ścieki na okres od 1.04.2017 r. do 31.03.2018 r. na niezmienionym poziomie. Za dostawę 1 m3 wody nadal będziemy płacić 2,94 zł brutto, za odbiór m3 ścieków – 4,74 zł brutto. 

  • rewitalizacji miasta

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji Miasto zostało zobowiązane do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, który nie może być większy niż 20 procent powierzchni gminy ani zamieszkały przez więcej niż 30 procent jej liczby mieszkańców. Po przeprowadzonych analizach, koncentrację obszaru wyznaczono w okolicy skrzyżowania dróg krajowych nr 61 i 65 w centrum miasta oraz w ulicach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. W tym miejscu wskazano liczne problemy m.in. środowiskowe - miejsce o najwyższej emisji hałasu, spalin, występowania azbestowych pokryć dachowych, problemy techniczne – brak dostępu do sieci ciepłowniczej i dostępu do kanalizacji sanitarnej. Przygotowując dokumentację w pierwszej kolejności należy nad tym się pochylić. W naszym mieście wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię około 37,5 ha, co stanowi 2 procent powierzchni miasta oraz zamieszkuje go około 2 500 tys. mieszkańców (na dzień 31.12.2016 r. ponad 11% ogólnej liczby mieszk.)

  • zorganizowanej gali walk federacji 3F Extreme Fight Cage 5

Wydarzenie sportowe odbyło się 4 marca br. w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie. Widowisko cieszyło się dużą popularnością, zainteresowanych było wielu, ze względu na brak biletów nie wszyscy mogli w nim uczestniczyć. W gali uczestniczyło około 200 osób, które zajmowały się zawodnikami oraz około 1000 widzów. Szczególne podziękowania zostały skierowane do zawodników, sponsorów, organizatorów i funkcjonariuszy Policji.

  • wiosennych nasadzeń kwiatów

W tym roku Urząd Miasta Grajewo zamówił 10 tys. sadzonek kwiatów - o 1 050 szt. więcej niż w ubiegłym. Wśród roślin dominować będą begonie czerwone i białe, aksamitki w trzech kolorach, mrozy, petunie zwisające. Kwiaty będą sadzone w dotychczasowych miejscach (na Placu Niepodległości, przed Urzędem Miasta, w Parku Wolności) a także w nowych lokalizacjach np. na os. Centrum, za Kościołem Trójcy Przenajświętszej. Oprócz kwiatów planowane są nasadzenia drzew i krzewów (ok. 150 szt.) w miejskich parkach oraz pasach drogowych ulic: Sportowej, 11 Listopada, Mickiewicza, Pułaskiego i na os. Centrum.

  • zmiany nazw ulic

W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Grajewie zmianie podlegają nazwy ulic: M. Buczka, H. Sawickiej i 23. Stycznia. Konsultacje w formie spotkań z mieszkańcami ww. ulic, w celu poznania opinii i propozycji zmiany nazw, odbędą się w sali nr 29 Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A w dniach:

- 20 marca 2017 r. o godz. 16.00 - mieszkańcy ul. M. 
Buczka
- 21 marca 2017 r. o godz. 16.00 - 
mieszkańcy ul. H. Sawickiej
- 22 marca 2017 r. o godz. 16.00 -
mieszkańcy ul. 23. Stycznia


Pytania od czytelników portalu e-Grajewo.pl

Powszechnie słyszymy, że w administracji występuje przerost zatrudnienia. Jak wygląda to w miejskim urzędzie np. w porównaniu do kadencji poprzednika?

Obecnie w Urzędzie Miasta Grajewo przerostu zatrudnienia nie ma. Blisko dwa lata temu rozwiązałem Wydział do Spraw Promocji, Rozwoju i Strategii. Na stanowisku ds. promocji miasta pracuje jedna osoba, jeśli zachodzi taka potrzeba, specjalistę wspierają pracownicy np. z Wydziału Organizacyjnego. Rzadko posiłkujemy się też  pracownikami prac interwencyjnych, robót publicznych czy stażystów. Zatrudnieni pracownicy radzą sobie z powierzonymi obowiązkami, wynagrodzenie na różnych stanowiskach jest regulowane. Stosuję politykę motywacyjną – za dobrą pracę może nie najwyższa, a trochę lepsza płaca; dodatkowo posługuję się nagrodami przy okazji świąt samorządowych – powiedział Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.

Jaka jest kondycja finansowa miejskich spółek?

Szczegóły będą znane już niebawem. Do końca marca br. Spółki mają obowiązek przygotować sprawozdanie. Ze wstępnych informacji Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grajewie zyskało około 500 tys. zł, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie też kilkadziesiąt tysięcy zł. Nie posiadam danych z Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Grajewie, ale sądzę że będzie też na plusie - powiedział Burmistrz 

e-Grajewo.pl

 

Komentarze (5)

Czy można wreście rozwiązać problem czystości chodników? Spacerując po Grajewie w centrum miasta jest pełno śmieci np.na Placu Niepodległości, kto odpowiada za czystość na chodnikach? parę kwiatów na słupach nie załatwią wszystkiego. Obok UM na ul.Mickiewicza nie lepiej przed sklepami całe lato zielsko i śmieci. Pozdrawiam i mam nadzieję ,że osoby odpowiedzialne wyciągną wreście wnioski i należycie będą wypełniać swoje obowiązki! Pozdrawiam.

Grajewianka za porządek w mieście odpowiadamy my mieszkańcy nie należy śmiecić , a jak naśmiecisz to miotełka i do roboty.

Ekonom dziękuję za dobre rady , pewnie to twoja działka czystość w mieście. Nie wiem czy powinni dalej trzymać twój etat skoro nie umiesz wyegzekwować porządku.

Grajewianka trzeba podnieść , a najlepiej wprowadzić nowy podatek na sprzątanie i to w takiej wysokości żeby sprzątali 24 godziny na dobę i wtedy będzie porządek, a jak zostawić po staremu to sam po sobie sprzątam .

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.