piątek, 8 grudnia 2023

Wiadomości

Komunikaty UM Grajewo

K  O  M  U  N  I  K  A  T  NR 1


Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  położonej w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego:

1.nieruchomość niezabudowana oznaczona Nr  4598/1 o powierzchni 3936 m2 dla której jest prowadzona księga wieczysta – Kw – 2785.
 -cena wywoławcza netto - 204.918,03 zł + 22 % VAT/45.081,97 zł/ = 250.000,00 zł
wadium – 50.000,00 zł, postąpienie – 2.500,00 zł

 W/w nieruchomość wolna od obciążeń.

Obszar ,na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość  zgodnie z miejscowym  planem  zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Wojska Polskiego i Spokojnej   przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2007 roku o godz. 10.00  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 22.06.2007 r. w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192  w PKO BP S.A. O/ Grajewo / decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-87-87 lub 273-89-14 .

 

K  O  M  U  N  I  K  A  T    NR 2

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie  przy ul. Przemysłowej:

1.nieruchomość niezabudowana oznaczona Nr 3119/1 i 3120/1 o powierzchni 8599 m2 dla której jest prowadzona księga wieczysta Kw – 12596.
-cena wywoławcza netto - 184.426,23 zł + 22 % VAT/40.573,77 zł/ = 225.000,00 zł
wadium – 45.000,00 zł, postąpienie – 2.250,00 zł

 W/w nieruchomość wolna od obciążeń.

Obszar ,na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2007 roku o godz. 10.00  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 22.06.2007 r. w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192  w PKO BP S.A. O/ Grajewo / decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.  
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach  7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-87-87 lub 273-89-14.

UM Grajewo

 

czwartek, 7 grudnia 2023

Grajewo. Konsultacje społeczne

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.