poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 11316 wyświetleń

Komunikaty Burmistrza Grajewa

K  O  M  U  N  I  K  A  T    I
Burmistrz Miasta Grajewo organizuje  ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie przy
ul. Wojska Polskiego  stanowiącej własność miasta Grajewo:

 nieruchomość niezabudowana oznaczona nr  2031/35 o powierzchni  3808 m2 posiadająca księgę wieczystą Kw – 2785 położona przy ul. Wojska Polskiego.


cena wywoławcza netto -229.508,20 zł + 22 % VAT / 50.491,80 zł / = 280.000,00 zł

 wadium –  56.000,00 zł           postąpienie -  2.800,00 zł

W/w nieruchomość wolna od obciążeń.

Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 13 U- z przeznaczeniem podstawowym pod funkcję usługową.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z ustaleniami w/w planu realizacja inwestycji możliwa jest pod warunkiem zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej miejskiej sieci wodociągowej , natomiast odprowadzenie ścieków i wód opadowych do istniejących i projektowanych miejskich sieci : kanalizacyjnej i deszczowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 grudnia 2009 roku o godz. 10.00  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 30.11.2009 r. na konto  Urzędu Miasta  Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192         w PKO BP S.A. O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

                 Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach    7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25  oraz na stronie internetowej urzędu.K  O  M  U  N  I  K  A  T   I I
Burmistrz Miasta Grajewo organizuje  ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie przy
ul. Grunwaldzkiej  stanowiącej własność miasta Grajewo:

 nieruchomość niezabudowana oznaczona nr  nr : 284,285,287/1 o powierzchni  402 m2 posiadająca księgę wieczystą Kw – 19243 położona przy
ul. Grunwaldzkiej.


 cena wywoławcza netto - 18.852,46 zł + 22 % VAT / 4.147,54 zł / = 23.000,00 zł

 wadium –  4.600,00 zł           postąpienie -  230,00 zł


W/w nieruchomość wolna od obciążeń.

Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość  nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 grudnia 2009 roku o godz. 10.00  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 30.11.2009 r. na konto  Urzędu Miasta  Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192         w PKO BP S.A. O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

                 Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach  7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25  oraz na stronie internetowej urzędu

poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Ogłoszenie Szpitala Ogólnego w Grajewie

poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Skrót meczu z WIGRAMI

Komentarze (3)

nasz burmistrz niema co robić tylko sorzedaje nieruchomości zamiast wymienić kadrę ....... którzy nie umieją napisać dofinansowania do projektu

może ktoś to będzie potrafił normalnie zagospodarować skoro miasto nie umie

A kto ta kadre wybieraL niewiesz przypadkiem?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.