poniedziałek, 26 lutego 2024

Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 11626 wyświetleń

Komunikat -wirus H5N1

 Starostwo Powiatowe w Grajewie informuje o podjętych działaniach w związku z ujawnionymi na terenie  kraju przypadkach ognisk wirusa H5N1.


Ulotki informacyjne Głównego Lekarza Weterynarii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zasad postępowania ( zaleceń ) - jak postępować aby się ustrzec "ptasiej grypy"  przekazane zostały do wszystkich gmin powiatu, a ponadto do wszystkich jednostek organizacyjnych starostwa. Przedmiotowe informacje zamieszczone zostały w TV kablowych w Grajewie oraz BIP Starostwa. Zalecenia te umieszczono na tablicach informacyjnych w miejscach i obiektach publicznych.
Wszystkie szkoły prowadzą akcję informacyjną wśród dzieci młodzieży.
1- Akcję informacyjną wśród rolników prowadzą również Zakład Doradztwa Rolniczego w Grajewie oraz O/ Powiatowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
2 - W dniu 8 marca 2006r. odbyło się posiedzenie  Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego z udziałem szefów zespołów gminnych oraz pracowników prowadzących sprawy obronności i OC w gminach. Dokonano analizy zagrożenia powiatu i stwierdzono jednoznacznie, że na dzień dzisiejszy nie ma realnego zagrożenia dla ludzi, ptaków i zwierząt gospodarskich w związku z ujawnianymi pojedynczymi przypadkami  "padnięć" dzikich  ptaków na terenie powiatu.  Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana. Nie ma żadnych podstaw do paniki i podejmowania innych działań.
3 - Sprecyzowano zasady postępowania i współdziałania poszczególnych służb ratowniczych  oraz samorządów w przypadkach znalezienia pojedynczych martwych ptaków lub zwierząt. W poszczególnych gminach  wyznaczono pracowników odpowiedzialnych za właściwe zabezpieczenie ( po konsultacji z lekarzem weterynarii ) zwłok "padłych" z przyczyn naturalnych ptaków lub zwierząt, a następnie przekazanie wyznaczonym zakładom do utylizacji. Pracownicy Ci będą dyspozycyjni również poza godzinami pracy urzędów. 
4 - W dniu 21 marca br. zostaną przeprowadzone ćwiczenia PZRK oraz zespołów gminnych na temat: "Działania ratownicze i prewencyjne w związku z wystąpieniem przypadków zarażenia zwierząt wirusem H5N1"
5 - Przypadki znalezienia martwych ptaków lub zwierząt należy zgłaszać do:
- Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej: (086) 272 39 58; 512 342 220 lub 502 093 986;
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: (086) 272 38 89; 112 lub 998;
- Komendy Powiatowej Policji: (086) 273 03 33 lub 997                                                                                 Z up.Starosty
                                                      Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
                                                                          i Spraw Obywatelskich
                                                                    Starostwa Powiatowego w Grajewie
                                                 Szef Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego
                                                                              ( - ) Antoni Milewski

poniedziałek, 26 lutego 2024

Opel wbił się bagażnikiem w drzewo

poniedziałek, 26 lutego 2024

Mlekpol na Techmilk 2024

Komentarze (5)

niech miasto lepiej opracuje strategię na zagrożenia jakie mogą wystąpić na terenie miasta. podam przykład:
CZY KTOŚ WIE ŻE W GRAJEWSKIEJ MLECZARNI MAGAZYNOWANE SĄ ZNACZNE ILOŚCI AMONIAKU. W RAZIE AWARII I WYDOSTANIA SIĘ TEJ SUBSTANCJI DO ŚRODOWISKA ZOSTANIE SKAŻONY TEREN W PROMIENIU KILKUNASTU KILOMETRÓW. WIĘC PYTAM CZY MIASTO MA PRZYGOTOWANY PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK TAKIEGO ZDAŻENIA
-EWAKUACJA
-ZAPEWNIENIE MASEK GAZOWYCH
MYŚLĘ ŻE W RAZIE WYSTĄPIENIA TAKIEJ SYTUACJI BYŁO BY JEDNO WIELKIEZAMIESZANIE BO TAKICH PLANÓW ZAPEWNE NIE MA.

Wczoraj podobno na bagienkach ptaka wyciagali zdechlego. wiecie ccos tym?

Nie pękaj JARO są procedury oraz plany na wypadek wybuchu amoniaku. Spij spokojnie. !!!!!!!!

znalazłem w garażu zdechła mysz, moze zH6 N2

kto wymyslił ptasią grype

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.