środa, 21 lutego 2024

Wiadomości

Komunikat UM G-wo

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie  przy Mickiewicza:
nieruchomość niezabudowana oznaczona Nr Nr: 877/8,877/10,877/21,878/21  o powierzchni 144 m2 dla której jest prowadzona księga wieczysta Kw – 30388

-cena wywoławcza netto - 7.377,05 zł + 22 % VAT/ 1.622,95 zł/ = 9.000,00 zł
wadium – 1.800,00 zł, postąpienie – 90,00 zł

 
W/w nieruchomość jest  obciążona  - nieodpłatne prawo użytkowania  gruntu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o  z siedzibą w Grajewie  polegające na prawie korzystania z przedmiotowego gruntu w celu użytkowania
i dostępu do znajdującego się na gruncie kanału ciepłowniczego wraz z komorą, wykonania urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich naprawy i konserwacji.

Obszar, na którym położona  przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2007 roku o godz. 1000  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 11.06.2007r. w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192  w PKO BP S.A. O/ Grajewo / decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe. Burmistrz Miasta Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-87-87 lub 273-89-14  oraz na stronie internetowej urzędu.

Grajewo 2007.05.07
UM Grajewo

 

środa, 21 lutego 2024

Oszuści nie odpuszczają

środa, 21 lutego 2024

Kondolencje mjr Cezaremu Kasprzakowi

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.