sobota, 29 stycznia 2022

Wiadomości

Komunikat UM Grajewo

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie  ul. Wojska Polskiego:

- nieruchomość zabudowana  garażem murowanym  jednokondygnacyjnym w zabudowie szeregowej oznaczona nr 1836/7 o powierzchni  24 m2  posiadająca urządzoną księgę wieczystą Kw - 14246

cena wywoławcza   -     10.000,00 zł
wadium – 2.000,00 zł, postąpienie - 100,00 zł

oraz udział 1/24 w prawie własności nieruchomości oznaczonej nr nr : 1836/10 i 1837/8 o powierzchni 450 m2, posiadającej urządzoną księgę wieczystą Kw – 366

cena wywoławcza netto  - 1.000,00 zł + 22 % VAT / 220,00 zł / = 1.220,00 zł    
wadium         -  244,00 zł     ,  postąpienie  - 122,00 zł

W/w nieruchomości wolna od obciążeń. Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2008 roku o godz. 10.00  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 16.05.2008 r. w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192  w PKO BP S.A. O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.  Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-87-87 lub 273-89-14  oraz na stronie internetowej urzędu.

UM Grajewo

piątek, 28 stycznia 2022

Echa sesji Rady Miasta

piątek, 28 stycznia 2022

Rekrutacja do przedszkoli

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.