wtorek, 25 stycznia 2022

Wiadomości

Komunikat UM

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie przy ul. Kopernika:

1) nieruchomość niezabudowana oznaczona nr nr : 1486/5 i 1486/8 o powierzchni 4730 m2 posiadająca księgę wieczystą Kw – 19243
    
cena wywoławcza netto -  543.000,00 zł. + 22 %VAT /119.460,00 zł./ =   662.460,00 zł.
wadium  –   132.492,00 zł., 
postąpienie –  6.625,00 zł.

2) nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 1486/11 o powierzchni 753 m2 posiadająca księgę wieczystą Kw – 19243

cena wywoławcza  netto  - 31.000,00 zł. + 22 % VAT /6.820,00 zł./ = 37.820,00 zł.
wadium    -   7.564,00 zł. ,
postąpienie  -    378,00 zł.

W/w nieruchomości wolne od obciążeń.

Obszar, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2008 roku o godz. 1000  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo. Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 13.06.2008 r. w kasie  Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192  w PKO BP S.A. O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.          Szczegółowe informacje o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-87-87 lub 273-89-14  oraz na stronie internetowej urzędu.

UM Grajewo

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Ogłoszenie: Praca dla informatyka w KPP w Grajewie

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.