czwartek, 27 stycznia 2022

Wiadomości

Komunikat UM

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że termin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa z dniem 31 marca 2008 r. jednak od dnia 1 stycznia 2008 r. dokumenty te nie będą uprawniały do przekroczenia granic Rzeczypospolitej Polskiej. Złożenie do dnia 31 grudnia 2007 r. wniosku o wymianę dowodu osobistego daje gwarancję otrzymania nowego dokumentu przed dniem 31 marca 2008 r. Osobom, które nie złożą wniosku w ustawowym terminie takiej gwarancji zapewnić nie można.

Po dniu 31 grudnia 2007 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane na dotychczasowych zasadach. Osoba legitymująca się książeczkowym dowodem osobistym w pierwszym kwartale 2008 r. nie będzie miała obowiązku okazywania potwierdzenia złożenia wniosku o wymianę tego dokumentu.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie będzie prowadziło polityki karania osób, które do dnia 31 grudnia 2007 r. nie złożą wniosków o wymianę dowodu osobistego. Niemniej nie można wykluczyć, że wobec osób, które będą uchylały się od obowiązku posiadania ważnego dowodu osobisyego, po dniu 1 kwietnia 2008 r. zostaną zastosowane sankcje karne.
Osoby przebywające stale za granicą, a więc takie, które mają prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego, wniosek tego dokumentu będą mogły złożyć w dowolnym terminie po przyjeździe do kraju. Placówki dyplomatyczne, w myśl przepisów prawa, nie są uprawnione do pośrednictwa w sprawach wymiany lub wydania dowodów osobistych.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (KATALOG USŁUG)
http://um-grajewo.pbip.pl/?event=informacja&id=1197
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Grajewo
tel. ( 0-86 ) 272 26 03
ZOBACZ TEŻ: www.mswia.gov.pl 

 

środa, 26 stycznia 2022

Młodzi kadeci na szkoleniu w górach

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.