Wiadomości

  • 14 komentarzy
  • 11650 wyświetleń

Karta Dużej Rodziny

Każda rodzina, która wychowuje troje lub więcej dzieci będzie uprawniona do zniżek dotyczących ofert MDK Grajewo i MOSiR Grajewo. Jednak, aby mieć prawo do zniżki należy wyrobić tzw. „Kartę Dużej Rodziny”. Zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie. Na udziale w Programie mogą również skorzystać przedsiębiorcy, którzy w ten sposób mają szansę pozyskać nowych klientów. Rodziny wielodzietne też będą mniej płacić za wywóz śmieci.

 

Dla kogo zniżka

 

Program wsparcia obejmuje wszystkie - bez względu na dochody - rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo. Należy przez to rozumieć, że o zniżki może się ubiegać rodzina, składająca się z obojga rodziców lub jednego - samotnie wychowującego, a także opiekunowie prawni, którzy wychowują troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia (w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje).

 

O „Kartę Dużej Rodziny” mogą ubiegać się także rodziny zastępcze z trojgiem dzieci - całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. W skład takiej rodziny wchodzą: osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, dzieci nad którymi sprawowana jest opieka (do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia - w przypadku uczących się dzieci), dzieci biologiczne obojga opiekunów lub jednego z nich.

 

Na co zniżka

 

Pięćdziesięcioprocentowa zniżka dotyczy oferty Miejskiego Domu Kultury w Grajewie: biletów wstępu na seanse filmowe i inne zajęcia odpłatne. Obejmuje również usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie.

Uchwała przewiduje również zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania z ulg oferowanych przez inne podmioty, jeżeli zgłoszą one chęć udziału w Programie.

Dokumentem uprawniającym członków rodziny wielodzietnej do korzystania z pięćdziesięcioprocentowych zniżek na usługi i świadczenia oferowane przez miasto Grajewo oraz w przyszłości - partnerów akcji jest „Karta Dużej Rodziny”.

 

Karta Dużej Rodziny

 

Koordynatorem realizacji Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie. Podstawą otrzymania Karty jest złożenie w sekretariacie MOPS kompletnego wniosku o wydanie Karty, którego wzór określa załącznik nr 2 do Programu. Uchwała z zasadami Programu, wzorami wniosków jest dostępna m.in. na bip.um.grajewo.pl (kliknij TUTAJ). Druki wniosków są również dostępne w MOPS w Grajewie oraz do wydruku ze strony internetowej www.grajewo.pl - patrz u góry artykułu w załączonych plikach.

 

Wniosek o wydanie Karty składa rodzic lub opiekun prawny, który jest jednocześnie zobowiązany do jej odebrania. Składając wniosek należy przedstawić w MOPS w Grajewie następujące dokumenty: w przypadku rodziców - dowód tożsamości ze zdjęciem; dzieci w wieku szkolnym - legitymację szkolną, w przypadku dzieci do 6 lat - skrócony akt urodzenia; studenci do 25 roku życia - legitymację studencką; rodziny zastępcze lub opiekunowie - prawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej/ustanowieniu opiekuna prawnego.

 

Kartę może otrzymać każdy członek rodziny wielodzietnej. Po złożeniu kompletnego wniosku czeka się na nią 14 dni. Karta zachowuje ważność przez okres 1 roku od dnia wydania.

 

Karta zawiera następujące informacje: imię i nazwisko osoby na którą została wystawiona; termin ważności; numer ewidencyjny i podpis wystawiającego.

 

Jest ważna z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej Karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna, łącznie z jego Kartą i w jego obecności.

 

Pamiętaj

 

Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani niezwłocznie poinformować MOPS o każdej zmianie ich sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania z Programu.

 

PRZEDSIĘBIORCO

włącz się do programu

wspieraj rodziny

promuj firmę

 

Przedsiębiorcy, którzy włączą się do Programu, mają okazję do pozyskania nowych, stałych klientów, a poprzez oferowanie zniżek w ramach "Karty Dużej Rodziny" wpływają na pozytywny wizerunek swojej firmy, działającej na rzecz rozwoju mieszkańców Grajewa.

Dla przedsiębiorców jest to też rodzaj promocji, gdyż dane, logotypy ich firmy, przekazane Miastu Grajewo, będą publikowane we wszelkich materiałach informacyjnych dotyczących wsparcia rodzin wielodzietnych, oraz na stronach internetowych urzędu, np.www.grajewo.pl.

Komentarze (14)

MOPS to pomyłka, to nie jest ośrodek pomagający ludziom. Żeby coś załatwić, trzeba uzbierać tonę dokumentów, wypełnic mnóstwo wniosków i oświadczeń, a i tak znajdą haka, by dać decyzję odmowną.

A czy Moderator strony może dowiedzieć się, co jest przyczyną 2-miesięcznego oczekiwania na kartę, skoro ma być tylko 14 dni?

zgadzam się z Hansem od kiedy przeszłam do Gopsu widzę różnicę, panie są miłe i pomocne i wcześniej już wiesz co masz przynieść z dokumentów załatwiają człowieka tak że nie czuje sie jak biedak, tylko przychodzi sie tutaj po to co mu sie prawnie należy.

Zgadzam się z Tobą

A rodziny wielodzietne ze wsi?Nasze dzieci tez chodzą do kina,czy są gorsze od miastowych?Traktujcie wszystkich równo!!!

Tylko w Grajewie w MOPS wymagane są zaświadczenia w/g ustawy wystarczą oświadczenia.

zeby otrzymac taka karte to trzeba nie przekroczyć jakiegoś dochodu??

otrzymanie karty nie jest zalezne od dochodu moze sie o nia ubiegac kazda rodzina ktora ma troje dzieci i wiecej czytasz uchwale

dajcie im sie rozkrecic pewnie pozniej bedzie szybciej i sprawniej nowa uchwala duzo niescislosci zapewne ...standard?

pomysł dobry ale co z rodzinami z dwójką dzieci może by dla nich tez zrobić zniżki tyle że mniejsze

w sumie 2 dzieci na rodzine to tez juz duzo

Dyskryminacja rodzin ...

Wielodzietność w rodzinie to 5 i więcej dzieci. Troje powinno być standardem. Emerytur naprawdę nie będzie jak lansowany będzie model 2+1

MOPS to instytucja, która powinna pomagać wszystkim, a tymczasem największe korzyści mają ci, którzy mogliby iść do pracy, ale im się nie chce, bo wygodniej jest żyć z różnego rodzaju zasiłków i wyłudzania zapomogi, a jak przeciętnej rodzinie "powinie się noga", to żadnej pomocy, żądają zaświadczeń o dochodach z przed dwóch lat, czyli z okresu, kiedy ten ktoś miał dochód i nie potrzebował ich pomocy, każą przyjść za dwa lata , jak w rozliczenie będzie wchodził obecny rok...Porażka, tylko "sztyble" mają wszelkie prawo do zasiłków...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.