czwartek, 28 września 2023

Warto przeczytać

Jak rozliczyć pit wspólnie z dzieckiem

 

Rodzice, którzy samotnie wychowują dzieci, mogą skorzystać z prawa do rozliczenia PIT wspólnie z dzieckiem. W ten sposób mogą obniżyć sobie podatek
 

Komu przysługuje prawo do rozliczenia pit z dzieckiem

Skorzystać z prawa do rozliczenia swoich dochodów wspólnie z dzieckiem mogą osoby samotnie wychowującym dziecko, zarówno rodzice, jak i opiekunowie prawni. Preferencyjne zasady rozliczenia  przysługują osobie wychowującej dziecko, jeżeli  jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów.

Za osobę samotnie wychowującą dziecko może być uznany tylko jeden z rodziców bądź opiekunów.

W szczególnym przypadku za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również rodzica lub opiekuna  pozostającego w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Natomiast w przypadku osób rozwiedzionych o prawie skorzystania ze wspólnego rozliczenia decyduje orzeczenie sądowe o sprawowaniu władzy rodzicielskiej.

Jak rozliczyć pit, gdy rodzice mieszkają ze sobą jako konkubenci i dzieci wychowują wspólnie, ale nie są małżeństwem? Wtedy żaden z nich nie może zostać uznany za rodzica samotnie wychowującego dziecko i nie może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem. Jest to zgodne z orzecznictwem Ministerstwa Finansów.

Bardzo ważne jest też faktyczne zajmowanie się wychowaniem dziecka.Ulga przysługuje tylko podatnikom , którzy faktycznie wychowują dziecko. Jeżeli wychowaniem dziecka zajmuje się tylko jeden rodzic, a drugi rodzic nie mieszka z dzieckiem, to nie przysługuje mu prawo do skorzystania z odliczenia. Nieistotne jest w tym przypadku, że płaci on alimenty - łoży na utrzymanie dziecka.

W razie powstania wątpliwości, kto rzeczywiście wychowuje dziecko, udowodnienie stanu faktycznego leży po stronie podatnika.
 

Na czym polega mechanizm wspólnego rozliczenia

Aby wyliczyć podatek do zapłaty do państwowej kasy przez rodzica samotnie wychowującego dzieci, stosuje się mechanizm taki sam jak przy wspólnym rozliczeniu małżonków, z tym że za dochód dziecka przyjmuje się 0 (zero). Do podzielenia na pół mamy więc.tylko dochód rodzica. Dzielenie wykonuje się przez dwa niezależnie od liczby wychowywanych dzieci. Od otrzymanej kwoty należy obliczyć  podatek według progresywnej skali podatkowej (18%, 32%), a otrzymany wynik mnożymy przez  dwa.

Kwota oszczędności w porównaniu z rozliczeniem samodzielnym zależy od wysokości dochodu rodzica. Maksymalna oszczędność może wynieść 12 529,94 zł (przy dochodach podlegających opodatkowaniu równych PLN 171 056 lub wyższych). Wynika to stąd,że przy rozliczeniu z dzieckiem pozostaje się w pierwszym progu podatkowym, gdzie podatek wynosi 18%. Przy rozliczeniu samodzielnym nadwyżka ponad 85280 pln opodatkowana byłaby stawką 32% (drugi próg).
 

Jakie daty są ważne i kiedy traci się prawo do wspólnego rozliczenia

Data urodzenia dziecka ma istotne znaczenie w prawie do wspólnego rozliczenia. Rodzic może rozliczyć pit wspólnie:

  • z dzieckiem niepełnoletnim ( do ukończenie 18. roku życia),

  • z dzieckiem pełnoletnim do ukończenia 25. roku życia, jeśli się uczy ( w szkole polskiej lub za granicą),

  • z dzieckiem pełnoletnim bez względu na wiek, jeśli dziecko  otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Można się rozliczyć wspólnie, nawet jeśli dziecko urodziło się w ciągu roku podatkowego – wystarczy, że rodzic wychowywał je samotnie chociaż przez jeden dzień.

Rodzic nie może się wspólnie rozliczyć, jeśli dziecko zaczęło pracę opodatkowaną na zasadach ogólnych i w roku podatkowym zarobiło więcej niż kwota wolna od podatku. W roku 2016 jest to kwota przekraczajaca 3091 pln. W roku 2017 wysokość kwoty wolnej od opodatkowania się zmienia i dziecko będzie mogło zarobić do 6 600 pln, a rodzic/opiekun nie straci prawa do wspólnego rozliczenia. Do kwot uzyskanych przez dziecko wlicza się także dochody kapitałowe. Natomiast odsetki bankowe, renta rodzinna i dochody wolne od podatku dochodowego nie są brane pod uwagę i nie ograniczają możliwości zastosowania preferencyjnego rozliczenia.

Należy pamiętać, że wspólne rozliczenie pit przysługuje tylko podatnikom rozliczającym pit na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej, natomiast  nie przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19%, kartą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Aby skorzystać  ze wspólnego rozliczenia, rodzic/opiekun musi złożyć wspólne zeznanie za rok podatkowy w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 30 kwietnia roku następnego (2 maja 2017 za rok 2016). Najmniejsze opóźnienie powoduje utratę prawa do wspólnego PIT-u.

Sposoby rozliczenia pit z dzieckiem

Wspólne rozliczenie pit z dzieckiem można wykonać metodą tradycyjną , czyli wypełnić papierowe druki, ale też można skorzystać z rozliczenia pit przez internet. Możemy sami decydować, jak rozliczyć pit. Ale warto wiedzieć, że w rozliczeniu pit online pomagają dobre programy, które wykonują za podatnika wszystkie obliczenia, minimalizują możliwość popełnienia błędu  Przez internet pit złożymy szybko, łatwo i bezpiecznie.  Z urzędu skarbowego online otrzymamy urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.