UWAGA

czwartek, 18 sierpnia 2022

Warto przeczytać

Jak prawidłowo wykonać odwodnienie terenu?

Nadmiar wody na działce może przynosić wiele szkód. Z takim problemem zmaga się znaczna część posiadaczy domu. Problemu te nasilają się w okresie obfitych deszczy oraz w przypadku gruntów charakteryzujących się niskim poziomem przepuszczalności. Jeżeli po deszczach utrzymują się kałuże, może przyczynić się to do zawilgocenia piwnicy, ścian i fundamentów budynku czy uszkodzenia nawierzchni. Dlatego problem ten wymaga jak najszybszego rozwiązania poprzez wykonanie odwodnienia terenu. Poniżej przedstawiamy w jaki sposób można zagospodarować nadmiar wody, czyli jak prawidłowo wykonać odwodnienie terenu.


Odwodnienie terenu – jak zrobić to zgodnie z przepisami


Mimo, że wiele mówi się o deficycie wody, to po gwałtownych ulewach często pojawia się problem z nadmiarem wody. Dotyczy to przede wszystkim niedużych działek o większości terenu utwardzonego i miejsc gdzie grunt jest słabo przepuszczalny. Przepisy prawne dopuszczają odprowadzenie nadmiaru wody poprzez kanalizację deszczową, rów melioracyjny czy kanalizację ogólnospławną. Odprowadzenie wody wymienionymi sposobami wymaga zgłoszenia do ich zarządców bądź właścicieli. Jeżeli nadmiar wody chcemy odprowadzić do rowu melioracyjnego należy to ustalić z spółką melioracyjną odpowiednią dla danej gminy bądź wsi lub wojewódzkim zarządem melioracji. W przypadku odprowadzenia wody do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej należy ustalić to z urzędem gminy lub zakładem komunalnym. Nie na każdej działce są mamy możliwość odprowadzenia wody poza teren własnej działki. Jeżeli w otoczeniu nie ma systemów zagospodarowania wód deszczowych i roztopowych do wyboru jest:

- gromadzenie wód deszczowych w zbiorniku,

- odprowadzenie do gruntu poprzez studnię chłonną lub drenaż rozsączający.


Do zabronionych praktyk zagospodarowania nadmiaru wody z działki należy: odprowadzenie do kanalizacji bytowej oraz na sąsiednie posesje.


Jeżeli na działce występuje trudno przepuszczalny grunt np. glina problemy z zagospodarowaniem nadmiaru wody deszczowej nasilają się. Dlatego zanim kupimy działkę należy dokładnie zapoznać się z jakimi warunkami gruntowo-wodnymi mamy do czynienia. Dodatkowo sytuacja komplikuje się, jeżeli na danym terenie nie ma kanalizacji sanitarnej i należy zagospodarować ścieki we własnym zakresie. Teoretycznie do wyboru mamy przydomową oczyszczalnię ścieków lub szambo. W skrajnie niekorzystnych warunkach montaż własnej oczyszczalni może być niewykonalny ze względu na brak możliwości odprowadzenia oczyszczonych ścieków. Konieczność montażu szamba wiąże się z wysokim kosztem eksploatacji, który sięga kilku tysięcy rocznie. Natomiast tania eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków pozwala na szybki zwrot inwestycji.

Jeżeli w planach mamy budowę przydomowej oczyszczalni i niezbędne jest wykonanie odwodnienia terenu, warto połączyć te dwie inwestycje. Oczyszczalnia biologiczna oczyszcza ścieki do wody drugiej klasy czystości, która należy odprowadzić do gruntu lub można magazynować w zbiorniku. Zagospodarowanie nadmiaru wody oraz odprowadzenie oczyszczonych ścieków można więc połączyć. Firma Traidenis-Pol Sp. z o.o. od 15 lat działa na terenie Polski w zakresie dostawy i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. Każdy montaż poprzedzony jest wizją lokalną i doradztwem w zakresie doboru rozwiązania do panujących warunków terenowych. Ponadto przydomowe oczyszczalnie NV dostarczane przez Traidenis-Pol objęte są dwudziestoletnią gwarancją.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.