czwartek, 18 lipca 2024

Wiadomości

  • 13 komentarzy
  • 3716 wyświetleń

 IV sesja Rady Powiatu Grajewskiego

 IV sesja Rady Powiatu Grajewskiego odbędzie się w dniu 26.06.2024 r. (środa) o godz. 16:00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 


Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z  III sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Grajewskiego za 2023 r.:
-wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
-debata,
-podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grajewskiego. 

Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2023 r.:
-wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
-przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu za 2023 r.,
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej,
-dyskusja,
-podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Grajewskiego za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Grajewskiego za 2023 r.; 
-podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego. 

Podjęcie uchwał:
-w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie;
-w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie;
-w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Grajewie;
-zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2024 r. w Powiecie Grajewskim;
-w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie;
-w sprawie ustalenia składu osobowego  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Grajewskiego;
-w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Grajewskiego;
-w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie;
-w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2024;
-w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2024-2027.


Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
Zamknięcie sesji.    

Komentarze (13)

nie ma co sprawdzać sytuacji szpitala skoro nagroda 30000 zł /

Radni muszą tylko potwierdzić dobrą sytuację finansową Szpitala

Pani dyrektor ma przynajmniej dodatni wynik finansowy ale mamy przypadki gdzie prezesom z długami ok. 30 mln przyznano nagrodę w wysokości 40 tys. I gdzie był skarbnik ja się pytam?

Kilka dni temu dowiadywałem się o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych dla niepełnosprawnego dziecka, przyslugujacego refundacja raz na 3 lata, to Pani Dyrektor PCPR odesłała mnie do banku po pożyczkę, bo nie ma już środków, prosze zlozyc wniosek , ale kiedy bedzie dofinansowanie to nie obiecuje, że w tym roku, a jak widać na najbliższej sesji będzie podejmowany temat środków z PFRON, dlaczego nie padała taka informacja? Czy to tylko dla wybranych dostępne są środki? Dlaczego inne powiaty nie mają takich problemów i mają środki w połowie roku ?

A ja pytam gdzie byli radni i kto przyznał taka nagrodę?

Jaka dotacja dla parafii Trójcy Świętej?, nie życzę sobie żeby państwowe pieniądze przekazywać na kościoły

Nagrodę dla Pani Dyrektor przyznał Zarząd Powiatu,a radni nic do tego nie mają

A zarzad powiatu to nie radni? A radni nie nadzoruja zarzadu?

A ci radni to sie może o 20 wieczorem będą spotykać? Chyba po to jest dieta, żeby mieć zadoścuczynienie za urlop wzięty na sesję. A z tego co mówili ostatnio to jeszcze i tego im mało! CIekawe czy pracownikom w powiecie, co muszą przez nich siedzieć po godzinach tak samo chętnie płacą za nadgodziny???

To nie w porządku, aby nasze pieniądze szły na kosciol.Wystarczy już. Kandydaci,którym proboszcz robił kampanię niech sami się odwdzięczają,ale nie naszymi pieniędzmi.Bedziemy obserwować głosowanie.

Czego się ludzie spodziewali, wybierając tych samych od nastu lat na stanowisko radnych. Teraz to biadolenie. Brawo powiat. Oby tak dalej!

Nie jestem za dotacja dla tego kościoła, tam proboszcz zaraz coś nowego wymyśli.Dom tej spokojnej starości nie bedzie dla szarego czlowieka.Ktos będzie robił na tym pieniądz. Niestety proboszcz swoim zachowaniem traci wiernych ludzie chodzą do innych kościołów na msze.Nie zgadzamy się całą rodziną na dotacje z naszych pieniędzy dla tego kościoła. Za kampanie niech płacą z własnej kieszeni sami zainteresowani.Ladnie nowa rada zaczyna swoją pracę.

można prosić link do transmisji?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.