Kraj

Inauguracja roku w WSA

W piętnastej uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży immatrykulowano 710 nowych studentów. Mimo dokuczającego uczelniom wyższym w Polsce niżu demograficznego uczelnia właśnie w tym roku odnotowała najwyższy nabór w całej historii, z dwudziestoprocentowym wzrostem w stosunku do ubiegłego roku. Po raz pierwszy akademicka aula nie pomieściła wszystkich studentów I roku i inaugurację przeprowadzono w hali sportowej WSA.

Inauguracyjny wykład pt. „Jako w niebie, tako i na Ziemi” poprowadził wykładowca WSA dr Stanisław Bajtlik z Centrum Astronomicznego im. Kopernika Polskiej Akademii Nauk, zabierając wszystkich słuchaczy w międzygalaktyczną podróż intelektualną w najdalsze regiony wszechświata.   

Maturzyści kierując się do Wyższej Szkoły Agrobiznesu najchętniej wybierali budownictwo,  rolnictwo i towaroznawstwo, jako kierunki dające najszersze perspektywy zawodowe w naszym regionie. Nieco mniejszym, ale wciąż dużym zainteresowaniem cieszyła się informatyka. Z kolei na pielęgniarstwo, bezpłatne, bo całkowicie dotowane ze środków budżetu państwa i EFS-u przyjęto blisko 200 studentek. Oprócz bezpłatnych studiów skusiły je wysokie stypendia naukowe i socjalne oraz wysoki poziom prowadzonych zajęć. 

Podczas inauguracji rektor WSA prof. Roman Engler przyznał wyróżnienia rektorskie osiemnastu najlepszym studentom wszystkich wydziałów, gratyfikując ich dodatkowo nagrodą pieniężną w wysokości od 1500 do 3000 zł.  

Corocznie uczelnia przeznacza ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ok. 2 mln 300 tyś. zł na stypendia naukowe i pomoc materialną. W roku akademickim 2009/2010:

- 680 studentów otrzymało stypendium socjalne

- 160 studentów korzystało i wciąż korzysta z dopłat do zakwaterowania w akademikach płacąc tylko 50 zł miesięcznie za mieszkanie

- ok. 600 tyś. zł. Przeznaczono na stypendia naukowe. 128 studentów otrzymało stypendium naukowe w wysokości od 1500 do 5000 zł.

Tradycyjnie już w czasie uroczystości zostały wręczone stypendia „Janka Muzykanta”, które od 11 lat związane są z Wyższą Szkołą Agrobiznesu. Pierwsza edycja miała miejsce w 1999 roku. Pomysł fundowania stypendiów „Janka Muzykanta” i założenia Kapituły Darczyńców wyszedł od Rektora WSA prof. Romana Englera. Ideą, która przyświecała pomysłowi była pomoc i wsparcie finansowe młodzieży zdolnej, pracowitej, mogącej pochwalić się znaczącymi osiągnięciami szkolnymi, posiadającej talenty z rożnych dziedzin a znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Fundatorami stypendiów byli ludzie z naszego Regionu.

W sumie, we wszystkich edycjach, uhonorowanych zostało 178 (stu siedemdziesięciu ośmiu) uczniów. W późniejszych kontaktach z WSA stypendyści niejednokrotnie podkreślali, jak bardzo ważne było finansowe wsparcie ale również jak bardzo potrzebne było wyróżnienie ich, docenienie ich pracy i sukcesów. W tym roku stypendia „Janka Muzykanta” w wysokości 2000 zł otrzymała czwórka uczniów polskich szkół w Litwie z rejonu Niemenczyna  i Solecznik oraz dwoje uczniów z Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. 

Corocznie studenci WSA uczestniczą w organizowanych przez uczelnię obozach narciarskich, pływających obozach integracyjnych na promie do Szwecji, spływach kajakowych, regatach żeglarskich oraz współorganizują Łomżyńskie Juwenalia.

 

Uczelnia stwarza również możliwość pozyskania w okresie wakacyjnym dodatkowych środków finansowych. Od 7 lat współpracujemy z największą farmą warzywną w Anglii i farmami kwiatowymi w Norwegii. Tylko w tym roku ok. 140 studentów skorzystało z tej propozycji zarabiając od 10 do 20 tysięcy złotych podczas wakacji.

Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży ukończyło do tej pory 3785 absolwentów studiów I i II stopnia oraz 1228 absolwentów studiów podyplomowych.

W mijającym roku akademickim uczelnia była organizatorem lub współorganizatorem 26 konferencji naukowych, seminariów oraz imprez międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych, w których uczestniczyło ok. 8000 osób.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.