wtorek, 28 maja 2024

Warto przeczytać

Ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie?

Występowanie przed sądem to złożony proces, który często wymaga profesjonalnej pomocy adwokata. Osoby, które poszukują pomocy prawnej nierzadko zastanawiają się, ile może kosztować reprezentacja w sądzie przez adwokata. Pytanie to jest oczywiście uzasadnione, jednakże udzielenie jednoznacznej odpowiedzi jest nieco trudniejsze. Od adwokatów wymaga się ustalenia sztywnego cennika, który będzie dotyczyć poszczególnych spraw. Jednak nie jest możliwe, aby sformułować taki cennik, bowiem kwota za reprezentacje będzie się różniła w zależności, np. od regionu prowadzenia sprawy.


Od czego może zależeć wysokość wynagrodzenia adwokata?

Adwokaci są zobowiązani do przestrzegania etyki zawodowej, w ramach której kluczową rolę odgrywa uczciwe kształtowanie honorariów. Zgodnie z zasadami, adwokat powinien jasno informować klienta o kosztach związanych z reprezentacją sądową. Kwestia honorariów adwokackich jest elastyczna i zależy od kilku czynników, takich jak złożoność sprawy, doświadczenie adwokata i czas poświęcony na jej prowadzenie.


Lokalizacja wykonywania zawodu

Miejsce, w którym adwokat praktykuje, może wpływać na wysokość honorarium, bowiem należy przyjąć zasadę, że im większe miasto, tym cena pomocy prawnej będzie wyższa. Honorarium adwokata z Warszawy może być kilkukrotnie wyższe niż wynagrodzenie adwokata z mniejszego miasta. Może wynikać to z przyczyny, iż koszty życia w większych miastach są dużo wyższe, stąd też może się to przekładać proporcjonalnie do ceny usługi. 


Rodzaj i stopień skomplikowania sprawy

Skomplikowanie sprawy ma bezpośredni wpływ na wysokość honorarium adwokackiego.  Sprawy proste, takie jak brak płatności za usługę, mogą mieć niższe koszty reprezentacji niż sprawy bardziej złożone, na przykład rozwody z orzekaniem o winie. Im trudniejsza i wielowątkowa sprawa, tym więcej pracy i czasu musi poświęcić adwokat, co przedkłada się na wzrost honorarium. 


Czas trwania postępowania

Niniejszy czynnik jest powiązany w pewnym stopniu ze stopniem skomplikowania sprawy. Wynagrodzenie adwokata za reprezentowanie w sądzie będzie zależało od ilości rozpraw, które się odbędą, a także od innych czynności procesowych, np. uczestnictwo w przesłuchaniu pokrzywdzonego. Każda czynność wymaga odrębnego i osobistego zaangażowania adwokata, co z kolei przekłada się na wysokość jego honorarium. 


Doświadczenie i reputacja adwokata

Doświadczenie adwokata ma znaczący wpływ na wysokość honorarium. Adwokat z długoletnim stażem i dobrą reputacją może pobierać wyższe stawki niż młodszy prawnik. Specjaliści z określonych dziedzin prawa mogą otrzymywać wyższe honorarium niż prawnicy, którzy prowadzą praktykę ogólną.


Koszty poboczne

Oprócz honorarium za pracę, klient może być obciążony dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty sądowe, koszty ekspertyz, czy też opłaty za korzystanie z pomocy asystenta prawnego. Jest to ważne, aby klient był świadomy pełnego zakresu kosztów związanych z prowadzeniem sprawy.


Stawki minimalne

W Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie zostały określone stawki minimalne za prowadzenie spawy. Należy jednak podkreślić, że są to stawki minimalne, które nie były przez wiele lat waloryzowane. Oznacza to, że wynagrodzenie adwokata nie musi wcale wynosić tyle, ile w treści rozporządzenia. 

Stawki minimalne w sprawach np. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wynoszą:

  1. rozwód i unieważnienie małżeństwa - 720 zł,
  2. przysposobienie – 360 zł,
  3. stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa - 720 zł,
  4. alimenty – 120 zł,
  5. ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami - 720 zł.


W rozporządzeniu nie ma jednak informacji o tym, ile wyniesie wynagrodzenie za udzielenie porady prawnej. Kwota ta może znacząco się różnić w zależności od adwokata, bowiem to pełnomocnicy samodzielnie ustalają stawkę za swoje usługi. Co do zasady wysokość opłaty za poradę prawną wynosi od 200 zł do nawet 1000 zł. 

Modele wynagrodzenia

Od adwokata, a także rodzaju sprawy zależy w jakiej formie będzie pobierana opłata za dokonywane czynności, bowiem wyróżnia się dwa modele płatności - ryczałtowe i na podstawie stawki godzinowej. W przypadku opłaty ryczałtowej klient zapłaci ustaloną wcześniej sumę za całość usługi. Natomiast przy stawce godzinowej, pełnomocnika naliczy opłatę za każdą przepracowaną godzinę. 

Rozliczenia pro bono

Niektórzy adwokaci angażują się w pracy pro bono, oferując bezpłatną reprezentację w przypadkach, gdzie osoba nie może pozwolić sobie na opłacenie usług prawnika. Jest to ważny element społecznej odpowiedzialności zawodowej, ale nie można tego oczekiwać w każdym przypadku.

Przejrzystość w umowie

Podstawą skutecznej współpracy między adwokatem a klientem jest klarowna umowa. Powinna ona jasno określać stawki, warunki płatności, zakres usług oraz wszelkie dodatkowe opłaty. Przejrzystość w umowie przyczynia się do budowania zaufania i eliminuje ewentualne nieporozumienia.

Negocjacje i elastyczność

Warto podkreślić, że koszty reprezentacji sądowej są często przedmiotem negocjacji. Adwokaci mogą być elastyczni w ustalaniu opłat, zwłaszcza w przypadkach, gdzie klientowi mogą grozić trudności finansowe. Wspólne negocjacje mogą doprowadzić do rozwiązania, które będzie korzystne dla obu stron.

Zrozumienie kosztów reprezentacji adwokackiej jest kluczowe dla zapewnienia sprawiedliwości i dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Adwokaci z renomowanych kancelarii stawiają na transparentność i uczciwe relacje z klientem. Koszty reprezentacji w sądzie są zróżnicowane, ale zawsze związane z poziomem profesjonalizmu i doświadczenia prawnika.

Klient powinien wiedzieć, że płacąc za usługi adwokackie, inwestuje w swoje prawa i interesy. Przed rozpoczęciem współpracy z adwokatem, zawsze warto jasno omówić kwestie finansowe i zawrzeć umowę, która będzie chronić obie strony. Tylko poprzez uczciwą współpracę i zrozumienie kosztów możemy osiągnąć sprawiedliwość i skuteczną reprezentację przed sądem - radzi adwokat dr Agata Koschel-Sturzbecher.

Artykuł powstał przy wsparciu merytorycznym Kancelarii Adwokackiej Koschel-Sturzbecher z Poznania.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.