sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

III sesja Rady Powiatu

III sesja Rady Powiatu Grajewskiego odbyła się w dniu  28 grudnia 2010 r. (wtorek)  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Sesja miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o promocji powiatu grajewskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2010 r.,
b) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011-2032,
c) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2011 r.,
d) w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2010 r. w powiecie grajewskim,
e) w sprawie delegowania radnych powiatu grajewskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
f) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu grajewskiego,
g) w sprawie zmiany statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Grajewie.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.  

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.