Wiadomości

I sesja w Rajgrodzie

I sesja  w Rajgrodzie
W dniu 01 grudnia 2010 r. na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie w kadencji 2010-2014.


Zgodnie z zapisami art. 20 ust. 2c sesję otworzył i do momentu wyboru Przewodniczącego Rady prowadził najstarszy wiekiem radny – Pan Czesław Karwowski.

Po otwarciu obrad, Pani Wiesława Milewska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Rajgrodzie przedstawiła wyniki głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Rajgrodzie w dniu 21 listopada 2010 r.

W następnej kolejności radni złożyli wymagane przepisami prawa ślubowanie, po czym dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rajgrodzie, wiceprzewodniczących Rady oraz powołano stałe komisje Rady.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rajgrodzie został Pan Jan Duda.

Na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rajgrodzie wybrano Panią Jolantę Rejkiewicz oraz Pana Janusza Sobolewskiego.

Powołano 3 komisje stałe, które ukonstytuowały się bezpośrednio po zamknięciu obrad sesji:
1) Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rajgrodzie w składzie:
a) Koniecko Zbigniew – Przewodniczący;
b) Golubiewski Marek Kazimierz – Zastępca Przewodniczącego;
c) Chrzanowska Barbara – Sekretarz;
d) Łapszys Marek – Członek.

2) Komisję Budżetu, Finansów, Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rajgrodzie w składzie:
a) Gisztarowicz Mieczysław – Przewodniczący;
b) Milewska Bożena – Zastępca Przewodniczącego;
c) Rydzewska Joanna – Sekretarz;
d) Sobolewski Janusz – Członek;
e) Karwowski Czesław – Członek.

3) Komisję Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Rajgrodzie w składzie:
a) Chyliński Andrzej – Przewodniczący;
b) Rejkiewicz Jolanta – Zastępca Przewodniczącego;
c) Kuczyński Leszek – Sekretarz;
d) Król Stanisław – Członek.
e) Mieczkowski Witold – Członek.

Podjęto również 2 inne uchwały:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy,
2) w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rajgrodzie.

www.um.rajgrod.pl


Radni
Duda Jan
Rejkiewicz Jolanta
Milewska Bożena
Król Stanisław
Golubiewski Kazimierz Marek
Łapszys Marek
Sobolewski Janusz
Chyliński Andrzej
Rydzewska Joanna
Gisztarowicz Mieczysław
Chrzanowska Barbara
Koniecko Zbigniew
Karwowski Czesław
Mieczkowski Witold
Kuczyński Leszek

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.