sobota, 21 maja 2022

Sport

I miejsce dla OSP Boczki

PODSUMOWANIE
XVII gminnych zawodów sportowo – pożarniczych jednostek OSP w Danówku
przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2011 r.

Krótki opis zawodów.

    Zawody rozpoczęły od wprowadzenia na plac apelowy Gimnazjum w Danówku kolumny drużyn OSP uformowanej następująco:
1) strażak prowadzący kolumnę – dh Łukasz Ajdyn z OSP Boczki – Świdrowo,
2) orkiestra OSP Grajewo pod batutą kapelmistrza dh Ryszarda Jasionowskiego,
3) poczet flagowy w składzie:
a) dowódca  dh Lech Wszeborowski – Prezes OSP Boczki – Świdrowo,
b) flagowy dh Bogdan Szklarzewski – Prezes OSP Łojki,
c) asystujący dh Krzysztof  Maciorowski – Sekretarz OSP Ciemnoszyje.
4) poczet sztandarowy w składzie:
    a) dowódca dh Mirosław Waszkiewicz – Wiceprezes OSP Boczki – Świdrowo,      
    b) sztandarowy dh Zygmunt Dąbrowski – Naczelnik OSP Wierzbowo,
    c) asystujący dh Mieczysław Szarnecki – Naczelnik OSP Ciemnoszyje.
5) zaproszeni goście,
6) dowódca pododdziału dh Krzysztof Chełmiński – Komendant Gminny ZOSP RP w Grajewie,
7) drużyny wystawione przez OSP Białaszewo:
    a) męska drużyna pożarnicza,
    b) młodzieżowa drużyna pożarnicza,
8) męska drużyna pożarnicza wystawiona przez OSP Białogrądy,
9) drużyny wystawione przez OSP Boczki – Świdrowo:
    a) męska drużyna pożarnicza,
    a) kobieca drużyna pożarnicza,
    a) młodzieżowa drużyna pożarnicza.
10) męska drużyna pożarnicza wystawiona przez OSP Ciemnoszyje,
11) męska drużyna pożarnicza wystawiona przez OSP Flesze,
12) męska drużyna pożarnicza wystawiona przez OSP Grajewo,
13) męska drużyna pożarnicza wystawiona przez OSP Kapice,
14) męska drużyna pożarnicza wystawiona przez OSP Łojki.
15) drużyny wystawione przez OSP Ruda:
    a) męska drużyna pożarnicza,
    b) młodzieżowa drużyna pożarnicza.
16) męska drużyna pożarnicza wystawiona przez OSP Szymany,
17) męska drużyna pożarnicza wystawiona przez OSP Toczyłowo,
18) męska drużyna pożarnicza wystawiona przez OSP Wierzbowo.

    W sumie w zawodach uczestniczyło 12 jednostek OSP, czyli wszystkie zrzeszone w Oddziale Gminnym ZOSP RP w Grajewie, które wystawiły 12 drużyn męskich, 3 drużyny młodzieżowe i 1 drużynę kobiecą.
    Kiedy pododdział stanął na zbiórce na placu apelowym dowódca pododdziału - dh Krzysztof Chełmiński złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grajewie dh Stanisławowi Szleterowi, którzy następnie dokonali przeglądu pododdziału.
    Kolejnym punktem uroczystości było podniesienie flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy przy dźwiękach hymnu państwowego odegranego przez orkiestrę dętą OSP Grajewo.
    Powitania uczestników zawodów oraz ich otwarcia dokonał w krótkim wystąpieniu Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Stanisław Szleter.
    Następnie Komendant Gminny dh Krzysztof Chełmiński wyprowadził pododdział w rejon przygotowania do rozegrania I konkurencji zawodów – sztafety pożarniczej 7 x 50 m.
    W tym też czasie drużyny miały okazję wykonać grupowe pamiątkowe zdjęcia w ewentualnym towarzystwie innych osób np. członków Zarządu, radnych i innych osób.
    I konkurencję zawodów – sztafetę pożarniczą 7 x 50 m jako pierwsza pokonała kobieca drużyna pożarnicza z OSP Boczki – Świdrowo, a następnie startowały męskie drużyny pożarnicze z kolejnych OSP według kolejności ustalonej podczas odprawy technicznej na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grajewie odbytego kilka tygodni przed zawodami.
    W takiej samej kolejności drużyny pożarnicze startowały w drugiej konkurencji zawodów tj. ćwiczeniach bojowych z rozwinięciem linii tłocznych i podaniem dwóch prądów wody.
    Po zakończeniu rozgrywania konkurencji przez drużyny seniorskie na boisku został przygotowany tor do ćwiczeń bojowych przez młodzieżowe drużyny pożarnicze, które rozegrały na nim swoje ćwiczenia, prowadzone dh Andrzeja Szklarzewskiego z OSP Białaszewo przy współpracy dh Marcina Makowskiego z OSP Ruda i dh Mirosława Waszkiewicza
z OSP Boczki – Świdrowo. Ćwiczenia młodzieżowych drużyn pożarniczych zostały zaprezentowane jako pokaz, bez ustalania klasyfikacji i bez udziału komisji sędziowskiej.


W klasyfikacji kobiecych drużyn pożarniczych (startowała 1 drużyna);

 I miejsce – drużyna OSP Boczki – Świdrowo  - 115,50 pkt.


W klasyfikacji męskich drużyn pożarniczych (startowało 12 drużyn):

I miejsce – drużyna OSP Boczki – Świdrowo – 93,65 pkt,

II miejsce – drużyna OSP Ciemnoszyje – 97,80 pkt,

III miejsce – drużyna OSP Toczyłowo – 99,20 pkt,

IV miejsce – drużyna OSP Białaszewo – 100,70 pkt,

V miejsce – drużyna OSP Szymany – 100,80 pkt,

VI miejsce – drużyna OSP Łojki – 111,10 pkt,

VII miejsce – drużyna OSP Grajewo – 113,20 pkt,

VIII miejsce – drużyna OSP Wierzbowo – 113,30 pkt,

XI miejsce – drużyna OSP Ruda – 117,30 pkt,

X miejsce – drużyna OSP Białogrądy – 122,50 pkt,

XI miejsce – drużyna OSP Kapice – 124,30 pkt,
 
XII miejsce – drużyna OSP Flesze – 159,00 pkt.


    Kobieca drużyna pożarnicza i męska drużyna pożarnicza z OSP Boczki – Świdrowo, które zajęły I miejsca w swoich kategoriach, będą reprezentowały Gminę Grajewo na powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych, które odbędą się jesienią bieżącego roku. Ponadto w zawodach powiatowych weźmie udział jeszcze jedna jednostka z naszej gminy tj. męska drużyna pożarnicza z OSP Toczyłowo – obrońca tytułu z 2009 r.

    Wszystkie drużyny pomyślnie ukończyły obie konkurencje w dobrych czasach, z małymi różnicami pomiędzy czołowymi drużynami, co świadczy o bardzo wyrównanym poziomie zawodów i dobrym wyszkoleniu drużyn. Dowodem na to jest między innymi fakt, że wszystkie drużyny ukończyły w regulaminowym czasie swoje konkurencje, a w poprzednich latach bywało z tym różnie.
    Na podkreślenie zasługuje udział w zawodach po dłuższej przerwie drużyny OSP Flesze, która obie konkurencje ukończyła zgodnie z regulaminem.
   
    Uroczystość zakończenia zawodów i ogłoszenia wyników rozpoczęła się od zbiórki drużyn na placu apelowym Gimnazjum. W pierwszej kolejności zostały wręczone odznaki
i odznaczenia pożarnicze dla wyróżniających się druhen i druhów z poszczególnych OSP oraz osób cywilnych wspierających ochronę przeciwpożarową w Gminie.
    Następnie zostały ogłoszone wyniki zawodów przez sędziego głównego zawodów
bryg. Andrzeja Jabłońskiego – zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Grajewie, który odczytał protokół komisji sędziowskiej.
    Młodzieżowe drużyny pożarnicze zostały uhonorowane dyplomami za udział w zawodach oraz pamiątkowymi breloczkami, które w imieniu drużyn odebrali ich dowódcy.
    Kobieca drużyna pożarnicza z OSP Boczki – Świdrowo jako zdobywca I miejsca w kategorii kobiet została uhonorowana okolicznościowym pucharem, dyplomem, indywidualnymi nagrodami dla każdej z zawodniczek oraz otrzymała pamiątkowe breloczki.
    Męskie drużyny pożarnicze, które zajęły miejsca 5 – 12 otrzymały okolicznościowe dyplomy za udział w zawodach oraz pamiątkowe breloczki, w imieniu drużyn odebrali ich dowódcy.

    Następnie przed front szyku kolejno występowały:
1) męska drużyna pożarnicza OSP Białaszewo – zdobywca IV miejsca,
2) męska drużyna pożarnicza OSP Toczyłowo – zdobywca III miejsca,
3) męska drużyna pożarnicza OSP Ciemnoszyje – zdobywca II miejsca,
4) męska drużyna pożarnicza OSP Boczki - Świdrowo – zdobywca I miejsca

Każda drużyna otrzymała okolicznościowy puchar i dyplom, a zawodnicy poszczególnych drużyn indywidualne nagrody  oraz  pamiątkowe breloczki.
   
    Po zakończeniu powyższych ceremonii głos zabrali zaproszeni goście:
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grajewie – dh Jarosław Augustowski,
Przewodniczący Rady Gminy Grajewo – Pan Grzegorz Gardocki.
Następnie wystąpił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grajewie – dh Stanisław Szleter, który w swoim wystąpieniu dokonał zamknięcia zawodów.


Podziękowania.


    Organizatorzy zawodów Wójt Gminy Grajewo i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grajewie składają podziękowania:
 członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych, druhnom z kobiecej drużyny pożarniczej i druhom z męskich drużyn pożarniczych za wzięcie udziału w zawodach,
 członkom zarządów poszczególnych jednostek OSP, którzy przygotowywali swoje drużyny do zawodów oraz je wspierali podczas startu w zawodach,
 oficerom z KP PSP w Grajewie - członkom Komisji Sędziowskiej z bryg. Andrzejem Jabłońskim na czele za sprawne i profesjonalne sędziowanie,
 mieszkańcom naszej gminy i sąsiednich, którzy licznie przybyli na naszą imprezę,
 radnym naszej gminy: Janowi Dąbrowskiemu, Waldemarowi Kacprowskiemu, Januszowi Kozikowskiemu, Czesławowi Polkowskiemu, Mirosławowi Waszkiewiczowi, Stanisławowi Zalewskiemu oraz Panu Grzegorzowi Gardockiemu – Przewodniczącemu Rady, którzy swoją obecnością uświetnili nasze zawody,
 gościom spoza naszej gminy przybyłym do Danówka, którzy zaszczycili nas swoją obecnością:
    - dh Jarosławowi Augustowskiemu - Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grajewie,
    - Pani Alicji Rutkowskiej - Wicestaroście Powiatu Grajewskiego,
    - Pani Bożennie Zakrzewskiej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie,
    - Panu Mirosławowi Rainko – Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie,
    - Panu Robertowi Ziemkiewiczowi – Wójtowi Gminy Radziłów.
 pracownikom jednostek organizacyjnych gminy za pracę przy przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów, a w szczególności:
- Urzędu Gminy Grajewo,
- Gimnazjum w Danówku,
- Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie.
 firmom i instytucjom obecnym w różnej formie na naszej imprezie,
 przedstawicielom mediów za zamieszczenie informacji o zawodach.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do sponsorów zawodów tj.:

 Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL„ w Grajewie na ręce Prezesa Zarządu Pana Edmunda Borawskiego,
 Banku Spółdzielczego w Szczuczynie na ręce Prezesa Zarządu Pana Mirosława Rainko.

Wszystkim osobom, których nie wymieniliśmy, przepraszamy za pominięcie, dziękujemy za obecność i wszelką pomoc w organizacji zawodów.

Na zakończenie jako osoba odpowiedzialna za organizację i prowadzenie zawodów oraz pisząca te słowa dziękuję bardzo swojemu bezpośredniemu przełożonemu Panu Stanisławowi Szleterowi – Wójtowi Gminy Grajewo za cenne wskazówki i obdarzenie dużym zaufaniem.

Kazimierz Grabowski – Sekretarz Gminy

GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆKomentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.