Sport

Grajewski sport jeszcze bez kasy

Kasa Klubu Sportowego Warmia Grajewo była zupełnie pusta przed nowym sezonem piłkarskim. Nad klubem wisiało widmo odwołania wielu meczy sparingowych i treningów. W Grajewie jest jeszcze wiele innych klubów, które również nie mogą skorzystać ze wsparcia przez miasto. Czytelnicy naszego portalu pytają co z nimi. Czy te mniejsze organizacje sportowe również od miasta coś otrzymają?

Pytania jeszcze bez odpowiedzi
Co z pustymi trybunami? Co klub zrobi by poprawić frekwencję?
- Aby poprawić frekwencję Warmia musi odnosić więcej sukcesów – odpowiada zapytany przez nas Marek Karwowski z Grajewa. – Sukcesy przyciągną kibiców i klub więcej zarobi.
Mieszkańcy pytają też czy stadion przy Piłsudskiego ma służyć tylko Warmii czy będą z niego mogły korzystać inne dyscypliny? Czy ktoś zagospodaruje niewykorzystany teren pod i za trybunami na stadionie. Nowego kierownika MOSiR nie omieszkamy zapytać czy ma jakieś wizje wykorzystania i zagospodarowania stadionu? Była już chęci w tym roku. Próbowano zorganizować lodowisko za trybunami, lecz próby zakończyły się niepowodzeniem.
- Nikt nie pomyślał, że złośliwa woda wsiąknie w piasek, zamiast zamarznąć – śmieje się pan Marek Karwowski. – Ale było lodowisko przy szkole czwórce. Czy nadal jest nie wiem.

Groźba przestojów odsunięta
W ubiegłym tygodniu, po akceptacji pana Burmistrza Adama Kiełczewskiego, Miasto Grajewo zawarło z naszym Klubem umowę na mocy której zostaną przekazane WARMII pieniądze ze środków budżetowych przeznaczonych na promocję miasta – pisze na stronie internetowej Janusz Szumowski, dyrektor KS Warmia Grajewo. - Pieniądze pozwolą klubowi na działanie w okresie przygotowań zespołu do rundy wiosennej aż do czasu, gdy Rada Miasta uchwali przekazanie dotacji dla naszego Klubu.
Do momentu otrzymania sumy zapisanej dla Warmii Grajewo w tegorocznym budżecie miasta, dostała ona dotację w wysokości 18 tys. złotych brutto. O tę też kwotę przyznana dotacja będzie pomniejszona.
- Promocja będzie polegała na umieszczaniu emblematów miejskich na strojach, stronie internetowej, podawanie faktu sponsoringu w informacjach itp. – mówi Tomasz Poniatowski, kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Promocji urzędu miasta. – Będzie to promocja w przeważającej części wizualna.

Zwłoka wymuszona ustawą
W czerwcu ubiegłego roku Sejm przyjął nową ustawę o sporcie. Uchyliła ona dwie obowiązujące wcześniej ustawy o kulturze fizycznej i o sporcie kwalifikowanym. To wstrzymało możliwość udzielania w trybie konkursowym dotację dla Warmii i innych grajewskich klubów sportowych do czasu spełnienia przez radę miasta obowiązku narzuconego przez ustawę.
- Teraz zgodnie z przepisami tej nowej ustawy gminy mają obowiązek wspierać sport i tworzyć warunki do jego rozwoju – mówi Ryszard Wolwark, sekretarz miasta. – Z ustawy wynika dyspozycja dla samorządu do podjęcia w tej sprawie uchwały. Rada Miasta Grajewo jak sądzę przyjmie taką uchwałę na najbliższej sesji. Jej projekt jest już gotowy.
Jak zapewniają urzędnicy miejscy, pieniądze na wspieranie sportu są już w budżecie miejskim zabezpieczone.  Wszystkie grajewskie kluby sportowe będą mogły ubiegać się w urzędzie miasta o wsparcie finansowe na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym. Również ogłoszone będą konkursy.
- Ureguluje to następna uchwała rady miasta, ponieważ zmieniły się przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – dodaje Ryszard Wolwark.

 Janek Kalbarczyk

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.