wtorek, 4 października 2022

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 3415 wyświetleń

Grajewo. Policjanci pobiegli w szczytnym celu

Grajewscy policjanci na czele z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie młodszym inspektorem Łukaszem Głowackim pobiegli dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Uczestnicy biegu wsparli darowizną działalność statutową Fundacji.

W województwie podlaskim pod opieką Fundacji znajduje się 14 rodzin.

 

 

Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie dla osieroconej rodziny.

Fundacja dziękuje wszystkim za wsparcie finansowe, dzięki któremu na dziecięcych buziach pojawi się uśmiech.

Fundacja została zarejestrowana 13 listopada 1997 r. Środki, które przeznacza na pomoc wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach pochodzą z:
- zbiórek pieniężnych
- darowizn
- spadków
- zapisów
- subwencji
- dotacji

Pomoc udzielana jest w formie:
- zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom po poległych policjantach, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych.
- stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
- organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach
- dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot

Adres e-mail: fpwisppp@policja.gov.pl

Strona internetowa: www.fundacjapolicja.pl

 

 KPP w Grajewie

poniedziałek, 3 października 2022

Dystrybucja jodku potasu - komunikat

poniedziałek, 3 października 2022

Kondolencje

Komentarze (4)

Piękna sprawa, ludzka./

Pięknie i szlachetnie. Pozdrawiam serdecznie kolegów i Ewę

Ewunia jak zwykle super /

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.