niedziela, 14 kwietnia 2024

Wiadomości

  • 9 komentarzy
  • 4377 wyświetleń

Grajewo. Podsumowanie konsultacji społecznych

Dziękujemy mieszkańcom za aktywny udział w konsultacjach 


Przedmiotem konsultacji była koncepcja zagospodarowania terenów zielonych na os. Jana Pawła II, w tym obszar byłej „strzelnicy”. Te działania prowadzone były w kilku formach od 1 do 19 grudnia ubiegłego roku. 2 lutego Urząd Miasta Grajewo opublikował raport z tych konsultacji. Można go odszukać w Biuletynie Informacji Publicznej magistratu, a krócej o tym, co z tego raportu wynika, znajdą Państwo poniżej. 

 


Konsultacje przeprowadzili pracownicy urzędu oraz biura projektowego odpowiedzialnego za projekt koncepcji wraz z moderatorem spotkania z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych. Obszar, który przejdzie metamorfozę ma już Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. To umożliwia sukcesywne działania zmierzające do stworzenia dokumentacji projektowej, na podstawie której zostaną następnie przeprowadzone prace budowlane.

- Jednym zbardzo ważnych etapów w tych działaniach jest właśnie udział grajewian w konsultacjach. Dzięki niemu jesteśmy coraz bliżej do określenia ostatecznego projektu dla tego obszaru – mówi Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo. 
Te spotkania z mieszkańcami to spacer badawczy po terenie byłej „strzelnicy” oraz następnie warsztaty w Grajewskim Centrum Edukacji Obronnej. Trzeba przypomnieć, że konsultacje dotyczą czterech głównych stref, które zaplanowano w miejscu dawnej wojskowej „strzelnicy”: reprezentacyjnej, sportowo-rekreacyjnej i terapeutycznej oraz ekologicznej. Zarówno podczas spaceru, jak i warsztatów pojawiło się wiele sugestii, uwag, pytań, trafnych spostrzeżeń i dobrych pomysłów.Wszystkie kwestie poddano szczegółowej analizie i dzięki temu podjęte zostały dalsze kroki. Urząd Miasta odniósł się do konkretnych uwag zgodnie z podziałem na strefy tematyczne. 

 

Strefa reprezentacyjna 

Zostanie rozważony pomysł kładki lub mostku nad drogą techniczną przechodzącą przez park. Będzie zaplanowane miejsce, gdzie dzieci będą mogły zjeżdżać na sankach z „wysokiej” skarpy. W związku z tym, należy również zaprojektować schody umożliwiające powrót na tę skarpę. Nie uwzględnia się miejsca pod wybetonowanie, na przykład pod lodowisko. Zostanie zaprojektowania ścieżka spacerowa na skarpach. Nie będzie miejsca pod grill. Scena przy murze strzelniczym nie będzie na podwyższeniu. Dojdzie toaleta z pomieszczeniem magazynowym.Ma zostać zaplanowany system nawadniania terenu.W tej strefie zostanie doprojektowana skrzynka elektryczna w okolicach schodów na skarpy. Chodniki będą posiadały szerokość minimum 2 metrów. 

 

Strefa sportowo – rekreacyjna 

Przy placach zabaw uwzględni się nasadzenie jak największej ilości nowych drzew i krzewów. Na placach zabaw pozostanie podłoże piaskowe. Zaprojektowana zostanie jedna toaleta przy ul. Pilota Kazimierza Sztramko. Zdecydowano, że zamiast streetworkoutu będzie oświetlone boisko wielofunkcyjne i powstanie jeden kort tenisowy, który także będzie oświetlony. Zostanie uwzględniona ścianka do odbijania piłek do tenisa ziemnego. W dokumentacji zostaną zaprojektowane dwa słupy ogłoszeniowe, jeden przy parkingu od ul. Danuty Siedzikówny „Inki”, a drugi na rogu tej ulicy z Ekologiczną. Przeprojektowana będzie ścieżka, która przechodzi przez środek skateparku.

 

Strefa terapeutyczna 

4 miejsca postojowe na końcu ul. św. Piotra pozostają zgodnie z projektem, ale miejsc parkingowych więcej nie będzie zaplanowywanych. Zostaną wprowadzone zakazy parkowania na ulicach. W tej strefie powstaną ścieżki żwirowo-tłuczniowe. Będzie przeanalizowany sposób oświetlenia ścieżek, ponieważ podczas konsultacji zaproponowano oprawy najazdowe.

 

 Strefa ekologiczna

 Nie planuje się projektować dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż ul. Danuty Siedzikówny „Inki”, Wstępnie uwzględniono wprowadzić zakazy parkowania, m.in. na ul. św. Piotra. W tej strefie będą również ścieżki żwirowo-tłuczniowe typu HanseGrand, a analizie zostanie poddany sposób oświetlenia ścieżek.Zaprojektowane parki linowe będą składały się z bezpiecznych przeszkód na niskich wysokościach. Zadbamy o zieleń

Dodatkowo mieszkańcy zwrócili uwagę, aby jak najmniej drzew zostało usuniętych. Uwaga została uwzględniona i może w tym pomóc ekspertyza dendrologiczna. Ta wykazałaby, jakie drzewa będzie można uratować, a które pod wpływem wiatru mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających w ich pobliżu. W odpowiedzi na pytania grajewian podkreślono, że na obszarze objętym konsultacjami nie można zaprojektować terenu z przeznaczeniem pod usługi (np. gastronomię). Miasto Grajewo nie może bowiem prowadzić działalności komercyjnej, ale w projekcie zaplanowano m.in. miejsca na foodtracki. 

 

Do tematu przyszłości terenów zielonych na os. Jana Pawła II, w tym obszaru byłej „strzelnicy”, z pewnością będziemy wracać. 

 

 

UM Grajewo

 

Komentarze (9)

Kiedy będzie ie doprowadzony do porządku zapomiany Park Wolnosci na ulicy Strażackiej.?

A co z osiedlem Północ? Może tutaj coś bardziej zagospodarować?

Na starych osiedlach brak nawet chodników.Rzeczywiscie park na Strazackiej najbardziej zaniedbany jak te stare ulice.

bo co ruszać tą strzelnicę piękne miejsce do spacerów i spędzania czasu na trawce trochę to ogarnąć posprzątać i wystarczy !!!

A gdzie są wnioski ludzi, którzy byli na drugich konsultacjach. ?

A osiedle Południe?

A na osiedlach i ulicach w stronę Ełku marazm.

Pamiętam jeszcze jak jako dziecko jeździłem w okolicach rowerem, już wtedy drzewa od strony łąk były duże. Dziesiąt lat później tak samo. Tego bym nie ruszał, ładny kawałek przyrody oraz historii. Chodniki proponuję zrobić w miejscu wydeptanych ścieżek, ograniczy to w pewnym stopniu niszczenie zieleni. Z drugiej strony, skoro jest istniejące obwałowanie ziemne, to może lepiej byłoby wykorzystać teren zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem? Np. strzelnica ogólnodostępna dla klas mundurowych oraz mającego powstać garnizonu WP? Strzelanie w "sterylnych" warunkach na symulatorze nie oddaje w pełni realizmu. Poza tym, zadbać, posprzątać etc.

"Strefa terapeutyczna
4 miejsca postojowe na końcu ul. św. Piotra pozostają zgodnie z projektem"
NO COMENT.....

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.