Wiadomości

Grajewo bez dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo (…) postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w łącznej wysokości 40.801 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy spółki.

Wcześniej zarząd i rada nadzorcza Pfleiderer Grajewo rekomendowały niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całego jednostkowego zysku netto za rok obrotowy 2011 w wysokości 40,8 mln zł na kapitał zapasowy. W ostatnich latach spółka także nie wypłacała dywidendy.

Pfleiderer Grajewo miał 33,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 15,18 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1725,23 mln zł wobec 1390,39 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 40,80 mln zł zysku netto wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Artykuły z: ISB

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.