poniedziałek, 22 lipca 2024

Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 12390 wyświetleń

Gminne inwestycje

 

Rok 2008 może okazać się szczególnym pod względem inwestycyjnym, a to z uwagi na oczekiwane dofinansowanie ze środków unijnych.

Gmina Grajewo, której liderem jest Wójt - Stanisław Szleter wzorem lat ubiegłych również w bieżącym roku wyznaczyła sobie bardzo ambitne cele pod względem inwestycyjnym. Stara się również być skuteczna w pozyskiwaniu środków pomocowych zarówno z programów unijnych, jak i krajowych.

Główne zadania inwestycyjne w 2008 r. przedstawiają się następująco:

Drogi:
Z każdym rokiem na terenie naszej gminy poprawia się stan lokalnych dróg, sukcesywnie przybywa nawierzchni bitumicznych. Gmina Grajewo posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg lokalnych.
Zamierzamy zrealizować następujące inwestycje:
- przebudowa dróg gminnych: Grajewo – Konopki–Kolonie – Mierucie z przejściem przez miejscowość Konopki wraz z ułożeniem chodników w terenie zabudowanym. Wartość planowana inwestycji to ok. 3 mln złotych. Gmina liczy na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO w wysokości 65%;
- modernizacja dróg dojazdowych do pól w wielu miejscowościach.

Oświata:
W zakresie inwestycji oświatowych planujemy budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białaszewie. Aktualnie przygotowujemy dokumentacje techniczną. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2008 – 2009. Wartość inwestycji to koszt 2 ÷ 2,5 mln złotych. Liczymy również na dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 65%.

Odnowa wsi:
- Centrum Sportowe w Popowie:
W bieżącym roku zakończona zostanie realizacja projektu „Urządzenie centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Popowo”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego 2004-2006, działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło ok. 450.000 złotych. Projekt obejmuje modernizację budynku gospodarczego i adaptację na szatnię, modernizację i budowę boisk sportowych (piłka nożna, siatkówka, boisko wielofunkcyjne), utworzenie ogródka jordanowskiego, jak również wyposażenie centrum sportowego w Popowie (pracownia komputerowa, aneks kuchenny na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich).
- Świetlica wiejska w miejscowości Boczki–Świdrowo:
W bieżącym roku zamierzamy przystąpić do realizacji inwestycji polegającej na modernizacji Świetlicy wiejskiej wraz z dobudową garażu na potrzeby OSP oraz urządzeniu centrum wsi poprzez wykonanie infrastruktury wokół strefy przybrzeżnej zbiornika wodnego, a także ułożenie chodnika łączącego Świetlicę wiejską z centrum wsi.

Samorząd Gminy Grajewo podejmował będzie szereg innych działań w ramach własnych środków budżetowych.

Gmina Grajewo

Komentarze (5)

Gratuluję Panie wójcie pomysłow i życzę Panu wytrwałości

Milo by bylo jakby te plany wypalily, mialbym piekna droge, bo teraz to wszedzie dziury...

to moze by tez zając się drogami na terenie miasta Grajewo. bo ja jakos nie widze zeby u nas drogi byly lepsze

nie no... trzeba przyznać że wójt trochę działa,

dlaczego u was jest taka ostra cenzura przecież nie używam żadnych wulgaryzmów. Czy o naszych lokalnych władzach można pisać jak za komuny, tylko w sposób pochwalny.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.