poniedziałek, 24 czerwca 2024

Programy unijne

Euro na naukę zawodu

Komisja Europejska opublikowała (Dziennik Urzędowy UE C 194/41) zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji na promowania i
wspierania mobilności uczniów przyuczających się do zawodu i innych młodych ludzi w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego.

1. Celem zaproszenia jest wsparcie stworzenia i rozwoju partnerstw, konsorcjów lub platform, których celem jest rozpoczęcie i prowadzenie
działań eksperymentalnych, w głównej mierze dla podmiotów gospodarczych, w szczególności małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw
rzemieślniczych, aby zachęcać młodych ludzi w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego do mobilności i rozwijać ją.

2. Kwalifikujący się kandydaci
Współpraca może w szczególności obejmować:
-- izby handlowe, izby zawodowe i rzemieślnicze lub inne podmioty pośrednie,
-- podmioty świadczące usługi szkoleniowe (publiczne, prywatne, branżowe ...),
-- podmioty nadzorujące sieci podmiotów świadczących usługi szkoleniowe,-- podmioty publiczne/prywatne/półprywatne zaangażowane w promowanie i rozwój kształcenia zawodowego i mobilności uczniów przyuczających się do zawodu oraz innych młodych ludzi w trakcie wstępnego kształcenia
zawodowego.
Wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną i mieć siedzibę w jednym z 25 państw członkowskich UE.

3. Budżet i czas trwania projektówCałkowity budżet przeznaczony na finansowanie projektów szacuje się na 1 600 000 EUR.Maksymalna kwota dotacji wyniesie 150 000 EUR (i w każdym przypadku odpowiadać nie więcej niż 75 % kosztów kwalifikowanych). Wynosząca 10 % część całkowitego budżetu będzie obowiązkowo przeznaczona na finansowanie działań informacyjnych i upowszechniających.
Maksymalny czas trwania projektów wynosi dwadzieścia jeden miesięcy. Działania powinny rozpocząć się w okresie od 1 grudnia 2006 r. do 1 marca 2007 r.

4. Termin składania wniosków
Wnioski należy wysłać do Komisji najpóźniej dnia 28 września 2006 r. na następujący adres:
European Commission
Call for Proposals DG EAC/45/2006
"Award of grants for the development and implementation of platforms and measures
promoting and supporting the mobility of apprentices and other young people in IVET"
Tour Madou- Bureau 07/03Place Madou, 1

5. Szczegółowe informacje
Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze
zgłoszeniowe znajdują się na stronie
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/4506/index_en.html

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.