Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 12581 wyświetleń

Echa XXXVI sesji Rady Powiatu

19 czerwca 2013 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Grajewskiego.
Obrady miały charakter zwyczajny.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2012 r.:
a) wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu za 2012 r.,

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Grajewskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.

Reasumując należy stwierdzić, że w 2012 roku budżet powiatu grajewskiego został zrealizowany prawidłowo i racjonalnie. Dochody uzyskano w wysokości niewiele niższej, niż zaplanowano, a wydatki były o ok. 8,00% niższe od planowanych, lecz nie wpłynęło to na jakość realizowanych zadań.

Uwzględniając powyższe ustalenia, Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu powiatu za 2012 r. i wnioskuje o jego zatwierdzenie wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2012 przez Radę Powiatu Grajewskiego.
(na podst. Opini o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego za 2012 r. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RP - Janusz Marcinkiewicz; członkowie: Leszek Czyżewski, Krystyna Jankowska, Tomasz Krukowskic) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego za 2012 r.,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za 2012 r. jednogłośnie (17 głosów za).


9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Powiat Grajewski Miastu Grajewo (Warszawa),

Na wniosek duszpasterza z parafii MBNP w Grajewie zaakceptowano udzielenie z budżetu Powiatu Grajewskiego dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Miastu Grajewo w kwocie 2 000 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Warszawy dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo, wielodzietnych, rozbitych i patologicznych.

Dotacja zostanie udzielona ze środków własnych budżetu Powiatu Grajewskiego.b) w sprawie udzielenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Powiat Grajewski Miastu Grajewo (Biały Dunajec),

Na wniosek duszpasterza z parafii Trójcy Przenajświętszej w Grajewie udzielono z budżetu Powiatu Grajewskiego dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Miastu Grajewo w kwocie 3 000 zł. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz ze środowisk z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi.

Dotacja zostanie udzielona ze środków własnych budżetu Powiatu Grajewskiego.


c) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2013,
d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
e) w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.

Do składu Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie wyznaczono przedstawicieli powiatu grajewskiego:
 
Tomasz Krukowski - radny powiatu
Dariusz Latarowski - radny, członek zarządu
powiatu
Czesław Ołdakowski - wójt gminy Wąsosz
Stanisław Szleter - wójt gminy Grajewo
Robert Ziemkiewicz - wójt gminy Radziłów

10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.zobacz też: Apel w sprawie sądów!
Komentarze (5)

No tak ,jaka jest sytuacja na Grajewskim rynku pracy ? Kto i w jaki sposob ma znalezc prace , prace interwencyjne i staz - skoro nie ma ofert pracy i srodkow na ich dofinansowanie ? W jaki sposob mozna liczyc na pomoc Starostwa , Urzedu Miasta i PUP ?

http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/urzednicy-do-tablicy,332514.html można się dowiedzięć jak takie urzędy działają, m.in ten nasz Grajewski!!! O urząd PRACY chodzi , zobaczcie sami i oceńcie!!!

Wreszcie ktos mowi o tych urzedach pracy... Bylem dlugotrwale bezrobotny, za chwile znowu bede bez pracy. Bylem kiedys na szkoleniu w tym naszym grajewskim urzedzie pracy jako osoba bezrobotna, szkolenie a raczej pseudoszkolenie niewiele wnoszace.

byłam na kursie i znalazłam pracę- trzeba tyko chcieć! nie zwalajcie wszystkiego na urząd i ludzi w nim pracujących, wiele zalezy od Was;
]jak ktoś chce to i bez biura pracy znajdzie robotę, ale niektórzy leż i narzekaja że sama do nich przyjdzie oferta!

Echo jak to echo rozeszło się gdzieś w powietrzu, a może tak przydałoby się coś rzec o realnych efektach. W tym temacie jakoś bardziej cicho.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.