Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 9056 wyświetleń

Echa XLV sesji Rady Powiatu

   27. marca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbyła się XLV zwyczajna sesja Rady Powiatu Grajewskiego.

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Powiatu.

4.      Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

5.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2013 r. na terenie powiatu grajewskiego.

Informację przedstawili: z-ca Prokuratora Rejonowego w Grajewie Józef Iwański oraz Komendant Powiatowy Policji Marek Przybyszewski.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.      Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2014 r.,

Rada Powiatu m.in.:

- przyznała 859 tysięcy zł dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadania inwestycyjnego "Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej”. 

- wprowadziła projekt "Rewitalizacja zabytkowego centrum m. Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa”. Na ten cel pozyskano środki z budżetu UE 453 tys.zł, a pozostałe środki  202 tys. zł pochodzą z budżetu powiatu i Gminy Rajgród.

- przyznała 70 tysięcy zł na zakup samochodu osobowo-transportowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie.

- przyznała 25 tysięcy zł na zakup fotela rehabilitacyjnego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie.

 

b)      w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2014-2018,

c)      w sprawie przyjęcia "Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Grajewskim na lata 2014-2020”.


Porządek sesji został rozszerzony o uchwałę:

d)      w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W związku z upływem kadencji ww. komisji, starosta Jarosław Augustowski zwrócił się z wnioskiem o delegowanie dwóch radnych (zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym) do jej składu. Rada ponownie delegowała do prac w komisji Dariusza Latarowskiego i Stanisława Kossakowskiego.

9.      Wolne wnioski i sprawy różne.

10.  Zamknięcie sesji.

 


niedziela, 26 marca 2023

Jak zrobić palmę wielkanocną?

Komentarze (2)

ooo plenum jak za PZPR!

ooo "lelek" mówi jak z NKWD ! Człowieku pod deklem masz normalnie. może by tu lekarz jeszcze coś pomógł?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.