czwartek, 18 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 12169 wyświetleń

Echa "Walnego" w SMLW

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie odbyło się w dniach 16- 19 kwietnia br.

-  na walnym przyjęto uchwały:

nr 1/2012 zatwierdzające Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011 rok oraz zatwierdzające roczne Sprawozdanie finansowe wraz z bilansem,

nr 2/2012 zatwierdzające Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SMLW,

nr 3/2012 udzielające absolutorium Prezesowi Zarządu Stanisławowi Koryckiemu,

nr 4/2012 udzielające absolutorium zastępcy Prezesa Halinie Rostkowskiej,

nr 5/2012 udzielające absolutorium dla Członka Zarządu Danucie Stefan,

nr 6/2012 zatwierdzające Program działania Spółdzielni na 2012 rok,

nr 7/2012 dzielącą nadwyżkę bilansową za rok 2011 w wysokości ponad 200 tys. zł. Kwotę 27 265,93 zł przeznaczono na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, pozostałą kowotę nadwyżki przeznaczono na zwiększenie funduszu remontowego Spółdzielni,

nr 8/2012 zezwalającą na zaciągnięcie w 2012 roku zobowiązań max. do kwoty 1 500 000,00 zł.

 

Spółdzielnia informuje, że w roku 2012 planowane jest rozpoczęcie budowy tanich mieszkań w Grajewie na Osiedlu Południe na warunkach odrębnej własności lokalu.

Bliższe informacje udzielane są w pokoju nr 9 ewentualnie pod numerem telefonu 86 273 88 44 wew. 24.

 

 

czwartek, 18 sierpnia 2022

Pożegnanie Lata 2022

czwartek, 18 sierpnia 2022

Poszukiwany ukrywał się w polu kukurydzy

Komentarze (1)

Na zachodzie bez zmian...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.