poniedziałek, 22 lipca 2024

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 12048 wyświetleń

Echa sesji Rady Powiatu

W dniu 27 marca 2008 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackkiej odbyły się obrady zwyczajnej sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

Przewodniczący Zarządu J. Augustowski przedstawił informację z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu grajewskiego została przedłożona przez Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. A. Sobolewskiego. Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego za okres 28.02.2005 r. – 28.02.2008 r. zaprezentowała Prezes Zarządu Fundacji A. Rutkowska.

Podjęto uchwały m. in. w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania PFGZGiK za 2007 rok; - ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych (dot. Domu Pomocy Społecznej w Grajewie); - ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski,  na rok 2008; - określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie powiatu grajewskiego; - programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008; - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szpitala Ogólnego w Grajewie. Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Powiatu St. Kossakowski

e-Grajewo.pl

PREZENTACJA - sprawozdanie z trzyletniej działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego

 

Komentarze (1)

Nie warto pisać,bo nie opublikujecie.Białoruś!!!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.